(Nie)zaangażowany głos Innego – Nie Konrada Góry

Katarzyna Ciemiera

Abstrakt

The (Non)involved Voice of the Other (Konrad Góra’s Nie)

This article sheds new light on Konrad Góra’s Nie (2016) in a sound studies’ perspective. It opposes putting the poetic volume as minorities’ voice of representation under the poetry of political involvement. Instead of allowing this, it proposes an interpretation of this book through the voice par excellence, which does not subordinate to speech and exists in his bodily, phonic shape. The point of departure is, firstly; a recognition that Nie subsists in intermedia realizations, which emphasize the significance of phonetic voice comprehension, secondly; an underline that starting this poetic volume by JiříKolář’s tale, make possible to perceive this one in the oral context. The proposal for interpretation exposes the new understanding of the notion of involvement in poetry. It means that the involvement is not the representation of the Other but his embodiment as the independent voice in the text.

Słowa kluczowe: Konrad Góra, poezja współczesna, głos, dźwięk, reprezentacja, sound studies, latest poetry, voice, sound, representation
References

Agamben G., Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, przeł. M. Salwa, posł. P. Nowak, Warszawa: Prószyński i S-ka 2008.

Agamben G., Idea sprawiedliwości [w:] idem, Idea prozy, przeł. E. Górniak-Morgan, Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego 2018.

Bielik-Robson A., Posłowie. „Bliźni nie istnieje”, albo o granicach psychoanalitycznej parafrazy [w:] S. Žižek, E.L. Santner, K. Reinhard, Bliźni, przeł. E. Ulińska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2013.

Cavarero A., Multiple Voices [w:] The Sound Studies Reader, ed. J. Sterne, London–New York: Routledge 2012.

Czapliński P., Polityka literatury, czyli pokazywanie języka [w:] Polityka literatury. Przewodnik „Krytyki Politycznej”, red. K. Dunin et al., Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2009.

Czerwiński M., Maszyna przecząca. O literaturze jako formie negacji w aspekcie performatywnym, Kraków: Universitas 2014.

Dolar M., A Voice and Nothing More, Cambridge, MA: MIT Press 2006.

Dunin K., Czytając Polskę. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności, Warszawa: W.A.B. 2004.

Dunin K., Śliną o ścianę? [recenzja Zebrało się śliny], https://krytykapolityczna.pl/kultura/czytaj-dalej/kinga-dunin-czyta/slina-o-sciane/ [dostęp: 25.03.2021].

Glosowitz M., Konrad w krainie martwych saren [recenzja: K. Góra, Requiem dla Saddama Husajna i inne wiersze dla ubogich duchem], „FA-art” 2009, nr 1/2.

Góra K., Jeszcze nikt nie oślepł od odwracania wzroku [z K. Górą rozmawia D. Mateusz], https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/wywiady/jeszcze-nikt-nie-oslepl-od-odwracania-wzroku/ [dostęp: 25.03.2021].

Góra K., Nie, Stronie Śląskie–Wrocław: Biuro Literackie 2016.

Góra K., Nigdy dotąd [komentarz], https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/recenzje/nigdy-dotad/ [dostęp: 25.03.2021].

Góra K., Bajda W. (muz.), Nie [czytanie książki], https://www.youtube.com/watch?v=aYO51Q-gToQ [dostęp: 25.03.2021].

Góra K., Bajda W. (muz.), Nie [oratorium], https://vimeo.com/211323265?fbclid=IwA [dostęp: 25.03.2021].

Góra K., Frank M. (realiz.), Nie [klip], https://www.youtube.com/watch?v=fe2l0pZs4e0 [dostęp: 25.03.2021].

Hejmej A., Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Kraków: Universitas 2012.

Hejmej A., Słuchanie literatury w społeczeństwie medialnym, „Teksty Drugie” 2021, nr 2.

Hejmej A., W kulturze dźwięku. Słuchanie literatury, „Teksty Drugie” 2015, nr 5.

Ihde D., A Phenomenology of Voice [w:] idem, Listening and Voice: Phenomenologies of Sound, Albany–New York: State University of New York 2007.

Kaczmarski P., Okopań poideł [Góra] [w:] idem, Wysoka łączliwość. Szkice o poezji współczesnej, Wrocław: Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza 2018.

Kaczmarski P., Wyrastanie z wielogłosu, https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/debaty/wyrastanie-z-wieloglosu/ [dostęp: 26.11.2021].

Kaczmarski P., Koronkiewicz M., Góra i Kopyt – wspólne punkty odniesienia [w:] Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, wyb. i red. P. Kaczmarski, M. Koronkiewicz, Stronie Śląskie–Wrocław: Biuro Literackie 2016.

Kaczmarski P., Koronkiewicz M., Młodzi i polityczni: Troje polskich poetów (Young and Political: Three Polish Poets), „Widma. A Journal of American and Polish Verse”2014, no. 1.

Kane B., Sound Unseen. Acousmatic Sound in Theory and Practice, Oxford: Oxford University Press 2014.

Kasprzak M., Gdzie jest władza, kiedy z(g)aśnie. O udziale sił niższych w wierszach Konrada Góry, http://wakat.sdk.pl/gdzie-jest-wladza-kiedy-zgasnie-o-udziale-sil-nizszych-w-wierszach-konrada-gory/ [dostęp: 25.03.2021].

Koronkiewicz M., Konrad Góra: życie i forma, „ArtPapier”, 1.09.2015, http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=278&artykul=5138 [dostęp: 26.11.2021].

Koronkiewicz M., Rym męski, rym klęski, https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/debaty/rym-meski-rym-kleski/ [dostęp: 26.11.2021].

Koronkiewicz M., Wiersz z(a)wrotny, „Odra” 2011, nr 6.

Kozicka D., Krytyki literackiej kłopoty z politycznością (w ostatnim dwudziestoleciu) [w:] eadem, Krytyczne (nie)porządki. Studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce, Kraków: Universitas 2012.

Kozioł P., Po katastrofie, „Dwutygodnik” 2016, nr 10, https://www.dwutygodnik.com/artykul/6818-po-katastrofie.html [dostęp: 25.03.2021].

Kujawa D., Orzeł, reszka i rant, https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/debaty/orzel-reszka-i-rant/ [dostęp: 26.11.2021].

Lord A.B., Cechy oralności, przeł. P. Czapliński [w:] Literatura ustna, wyb. i wstęp P. Czapliński, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria 2010.

Lord A.B., Pieśniarz i jego opowieść, przeł. P. Majewski, red. nauk. G. Godlewski, Warszawa: Wydawnictwa UW 2010.

Lubińska M., Ludzie-odpady i śmietnik kapitalizmu w książkach Siła niższa (full hasiok) i Nie Konrada Góry, „Wielogłos” 2019, nr 4.

Mastalski A.S., Polityczność wiersza? Kilka słów o wersyfikacji jako formie komunikacji w poezji zaangażowanej lewicowo, „Wielogłos” 2018, nr 2.

Ong W.J., Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, przeł. J. Japola, Warszawa: Wydawnictwa UW 2011.

Orska J., Konrad Góra – poeta, który odmawia, https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/debaty/konrad-gora-2/ [dostęp: 26.11.2021].

Orska J., O składnię wiersza polskiego, https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/debaty/o-skladnie-wiersza-polskiego/ [dostęp: 26.11.2021].

Orska J., Poezja może mniej niż serial na Netflixie (Konrad Góra, „Kalendarz majów”) [recenzja], https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/recenzje/poezja-moze-niz-serial-netflixie/[dostęp: 6.03.2022].

Puchalska I., Muzyka w okolicznościach lirycznych, Kraków: Księgarnia Akademicka 2017.

Rabij M., Życie na miarę. Odzieżowe niewolnictwo, Warszawa: W.A.B. 2016.

Rojek P., Gniew, dźwigar, przyimki, https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/recenzje/gniew-dzwigar-przyimki [dostęp: 25.03.2021].

Schulze H., Sonic Fiction, New York: Bloomsbury Academic 2020.

Skurtys J., Cząsteczki. Mikrologiczna lektura poematu „Nie” [w:] idem, Wiersz… i cała reszta. Rozważania o poezji i krytyce po 1989 roku, Kraków 2021.

Skurtys J., O formę, czyli wszystko, https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/debaty/o-forme-czyli-wszystko/ [dostęp: 26.11.2021].

Skurtys J., Podrzewne dla kanonu (Konrad Góra, „Nie”) [recenzja], http://pismoludziprzelomowych.blogspot.com/p/jakub-skurtys-podrzewne-dla-kanonu.html [dostęp: 25.03.2021].

Skurtys J., Siły wyższe. Wokół „Siły niższej” K. Góry, „Odra” 2013, nr 10.

Skurtys J., Zaprzeczyć ciszy: Konrad Góra i mowa poezji [w:] Cisza. Lektura krytyczna, red. T. Dalasiński, A. Szwagrzyk, Ł. Grajewski, Toruń: Inter-. Literatura–Krytyka–Kultura 2016.

Sterne J., Sonic Imaginations [w:] The Sound Studies Reader, ed. J. Sterne, London–New York: Routledge 2012.

Stokfiszewski I., Zwrot polityczny, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2009.

Szendy P., Écoute, une histoire de nos oreilles, przedm. J.-L. Nancy, Paris: Éditions de Minuit 2001.

Sztafa K., Władza nas z(a)bawi, https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/debaty/wladza-nas-zabawi/ [dostęp: 26.11.2021].

Świeściak A., „Laboratorium rzeczywistości”. Konrad Góra [w:] eadem, Współczynnik sztuki. Polska poezja awangardowa i postawangardowa między autonomią a zaangażowaniem, Kraków: Wydawnictwo UJ 2019.

Topolski M., To wyplujcie. O krytyce poezji zaangażowanej, https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/debaty/wyplujcie-o-krytyce-poezji-zaangazowanej/ [dostęp: 26.11.2021].

Truax B., Acoustic Communication, Norwood-New Jersey: Ablex Publishing Corporation 1984.

Voegelin S., Sonic Materialism: How to Exist According to Sound, https://www.youtube.com/watch?v=NA6DKzohUgc [dostęp: 25.03.2021].

Voegelin S., Sonic Materialism: The Sound of Stones [w:] eadem, Sonic Possible Worlds: Hearing the Continuum of Sound, New York–London: Bloomsbury 2014.

Voegelin S., Sonic Possible Worlds: Hearing the Continuum of Sound, New York–London: Bloomsbury 2014.

Wóycicki K., Forma dźwiękowa prozy polskiej i wiersza polskiego, Warszawa: PWN 1960.

Zebrało się śliny. Nowe głosy z Polski, wyb. i red. P. Kaczmarski, M. Koronkiewicz, Stronie Śląskie–Wrocław: Biuro Literackie 2016.

Zumthor P., Oralité, „Intermédialités: histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques”2008, no. 12.