Wielogłos,2022, Numer 2 (52) 2022: Wokół Różewicza. O śmiechu, fotografiach i głosie

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz
Rok wydania: 2022
Redakcja zeszytu: Tomasz Kunz

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.

Projekt okładki: Maciej Godawa
 
Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons (CC BY 4.0)

Rozprawy i szkice

Sortuj według

Kwestia śmiechu – rozważania o Różewiczu

Wielogłos, 2022, Numer 2 (52) 2022: Wokół Różewicza. O śmiechu, fotografiach i głosie, s. 1-22
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2084395XWI.22.001.15874

Z czego się śmieje wiersz Różewicza?

Wielogłos, 2022, Numer 2 (52) 2022: Wokół Różewicza. O śmiechu, fotografiach i głosie, s. 23-38
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2084395XWI.22.002.15875

Sumienne oglądanie. Śmieszność i problem uznania w twórczości Tadeusza Różewicza

Wielogłos, 2022, Numer 2 (52) 2022: Wokół Różewicza. O śmiechu, fotografiach i głosie, s. 39-50
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2084395XWI.22.003.15876

Nożyk w wierszu – wykładniki Różewiczowskiej niepowagi

Wielogłos, 2022, Numer 2 (52) 2022: Wokół Różewicza. O śmiechu, fotografiach i głosie, s. 51-68
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2084395XWI.22.004.15877

Poetyki negatywów. Tadeusz Różewicz wobec fotografii

Wielogłos, 2022, Numer 2 (52) 2022: Wokół Różewicza. O śmiechu, fotografiach i głosie, s. 69-88
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2084395XWI.22.005.15878

(Nie)obecny głos. W podwójnym archiwum Tadeusza Różewicza

Wielogłos, 2022, Numer 2 (52) 2022: Wokół Różewicza. O śmiechu, fotografiach i głosie, s. 89-112
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2084395XWI.22.006.15879

Recenzje i omówienia

Ludzie i rzeczy: poza binaryzmem. O książce Magdaleny Zdrodowskiej Telefon, kino i cyborgi. Wzajemne relacje niesłyszenia i techniki

Wielogłos, 2022, Numer 2 (52) 2022: Wokół Różewicza. O śmiechu, fotografiach i głosie, s. 113-134
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2084395XWI.22.007.15880