Ludzie i rzeczy: poza binaryzmem. O książce Magdaleny Zdrodowskiej Telefon, kino i cyborgi. Wzajemne relacje niesłyszenia i techniki

Grażyna Gajewska

Abstrakt

People and Things: Beyond Binarism

The article discusses Magdalena Zdrodowska’s book Telefon, kino i cyborgi. Wzajemne relacje niesłyszenia i techniki (Phone, cinema and cyborgs. Interrelations of deafness and technique). Using the posthuman concepts of subjectivity and disability, the author places Zdrodowska’s research within the perspectives of the antropology of things and the critical posthumanism.

Słowa kluczowe: studia nad niepełnosprawnością, głuchota, kultura Głuchych, technika, posthumanizm, disability studies, deafness, Deaf Culture, technique, posthumanism
References

Allan K., Reading Disability in Science Fiction [w:] Disability in Science Fiction. Representations of Technology as Cure, ed. K. Allan, New York: Palgrave Macmillan 2013.

Braudel F., Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV–XVIII wieku, t. 1: Struktury codzienności, przeł. M. Ochab, P. Graff, t. 2: Gry wymiany, przeł. E.D. Żółkiewska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1991–1992.

Braidotti R., Po człowieku, przeł. J. Bednarek, A. Kowalczyk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2014.

Chislenko A., Legacy Systems and Functional Cyborgization, http://www.lucifer.com/~sasha/articles/Cyborgs.html [dostęp: 3.01.2022].

Clynes M.E., Kline N.S., Drugs, Space and Cybernetics, „Astronautics”1960, no. 9.

Domańska E., Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2006.

Ferrando F., Posthumanism, Transhumanism, Antihumanism, Metahumanism, and New Materialism: Differences and Relations, „Existenz: An International Journal in Philosophy, Religion, Politics, and the Arts”2013, no. 2.

Gajewska G., Arcy-nie-ludzkie. Przez science fiction do antropologii cyborgów, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 2010.

Gajewska G., W stronę teorii hybrydowych – między studiami o niesprawności i posthumanizmem, „Przestrzenie Teorii” 2020, nr 34.

Goodley D., Lawthom R., Liddiard K., Runswick-Cole K., Posthuman Disability and DisHuman Studies [w:] Posthuman Glossary, eds. R. Braidotti, M. Hlavajova, London–New York: Bloomsbury Academic 2018.

Monstrosity, Disability, and the Posthuman in the Medieval and Early Modern World, eds. R.H. Godden, A.S. Mittman, New York: Palgrave Macmillan 2019.

Nayar P.K., Posthumanism, 2nd ed., Cambridge: Polity Press 2016.

Olsen B., Kultura materialna po tekście: przywracanie obecności rzeczom, przeł. P. Stachura [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. E. Domańska, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2010.

Olsen B., W obronie rzeczy. Archeologia i ontologia przedmiotów, przeł. B. Shallcross, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN 2013.

Pels P., The Spirit of Matter: On Fetish, Rarity, Fact, and Fancy [w:] Border Fetishisms. Material Objects in Unstable Spaces, ed. P. Spyer, New York–London: Routledge 1998.

Siordia C., Disability Prevalence According to a Class, Race, and Sex (CSR) Hypothesis, „Journal of Racial and Ethnic Health Disparities”2015, no. 2.

Zdrodowska M., Telefon, kino i cyborgi. Wzajemne relacje niesłyszenia i techniki, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2021.