Poetyki negatywów. Tadeusz Różewicz wobec fotografii

Grzegorz Olszański

Abstrakt

Poetics of the Negatives. Tadeusz Różewicz and the Photography

The article Poetics of the Negatives poses a question about the position of photography in creation of the writers’images. Exemplified in the most substantial part by the pictures of Tadeusz Różewicz, taken by a prominent artist photographer Adam Hawałej of Wrocław, published in his two books (Różewicz, Śmietnik [Garbage]), the article aims to reconstruct Różewicz’s attitudes towards the photographic medium. The author of Niepokój [Faces of Anxiety] initially appears as an artist protecting his privacy, at the same time negating the creative measure of photography (in favor of its documentary role). However, as time passed and possibly because of his friendship with several outstanding photographers (A. Hawałej, J. Olek and J. Stankiewicz), his view on photography tended to evolve while the artist himself became not only the subject of numerous exquisite works, but eventually the author of many. The article concludes with an interpretation of the photographic happening captured by Adam Hawałej and published in the book Śmietnik.

Słowa kluczowe: poezja, Tadeusz Różewicz, fotografia, wizerunek, śmieci, uśmiech, poetry, photography, portrait, garbage, smile
References

Antonik D., Autor jako marka. Literatura w kulturze audiowizualnej społeczeństwa informacyjnego, Kraków: Wydawnictwo Universitas 2014.

Balcerzan E., Różewicz jako „Różewicz” [w:] idemŚmiech pokoleń– płacz pokoleń, Kraków: Universitas 1997, s. 65–74.

Barańczak S., Tablice z Macondo. Osiemnaście prób wytłumaczenia, po co i dlaczego się pisze, Kraków: Wydawnictwo a5 2018.

Barthes R., Światło obrazu, przeł. J. Trznadel, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 1996.

Bauman Z., Śmieć, „Znak” 2014, nr 715.

Bauman Z., Życie na przemiał, przeł. T. Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2004.

Belting H., Faces. Historia twarzy, przeł. T. Zatorski, Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2014.

Brzeziński M., O czym mówią śmieci, http://www1.rfi.fr/actupl/articles/087/article_645.asp [dostęp: 24.10.2021].

Ferrari F., Nancy J.L., Ikonografia autora, przeł. P. Tarasewicz, Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2020.

Filipowicz H., Laboratorium form nieczystych. Dramaturgia Tadeusza Różewicza, przeł. T. Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2000.

Folta-Rusin A., Twarz i ciało książkiWizualne manifestacje tekstów a problemy interpretacji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2020.

Freedberg D., Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005.

Freud G., Dobry fotograf musi czytać twarz jak książkę, https://www.swiatobrazu.pl/dobry-fotograf-musi-czytac-twarz-jakksiazke-gisele-freund-32758.html [dostęp: 23.08.2022].

Guze J., Twarze z portretów, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1974.

Hobot-Marcinek J., Stara baba i Goethe. Doświadczenie i transgresja starości, Kraków: Universitas 2012.

Kunz T., Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do poetyki lektury, Kraków: Universitas 2005.

Łubieński S., Książka o śmieciach, Warszawa: Wydawnictwo Agora 2020.

Łukasiewicz J., TR, Kraków: Universitas 2016.

Markowski M.P., Naruszona prywatność, odsłonięta brzydota?, https://www.tygodnikpowszechny.pl/naruszona-prywatnosc-odslonieta-brzydota-31808 [dostęp: 23.08.2022].

Antonik D., Autor jako marka. Literatura w kulturze audiowizualnej społeczeństwa informacyjnego, Kraków: Wydawnictwo Universitas 2014.

Balcerzan E., Różewicz jako „Różewicz” [w:] idemŚmiech pokoleń– płacz pokoleń, Kraków: Universitas 1997, s. 65–74.

Barańczak S., Tablice z Macondo. Osiemnaście prób wytłumaczenia, po co i dlaczego się pisze, Kraków: Wydawnictwo a5 2018.

Barthes R., Światło obrazu, przeł. J. Trznadel, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia 1996.

Bauman Z., Śmieć, „Znak” 2014, nr 715.

Bauman Z., Życie na przemiał, przeł. T. Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2004.

Belting H., Faces. Historia twarzy, przeł. T. Zatorski, Gdańsk: słowo/obraz terytoria 2014.

Brzeziński M., O czym mówią śmieci, http://www1.rfi.fr/actupl/articles/087/article_645.asp [dostęp: 24.10.2021].

Ferrari F., Nancy J.L., Ikonografia autora, przeł. P. Tarasewicz, Gdańsk: słowo/obraz

terytoria 2020.

Filipowicz H., Laboratorium form nieczystych. Dramaturgia Tadeusza Różewicza, przeł. T. Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2000.

Folta-Rusin A., Twarz i ciało książkiWizualne manifestacje tekstów a problemy interpretacji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2020.

Freedberg D., Potęga wizerunków. Studia z historii i teorii oddziaływania, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2005.

Freud G., Dobry fotograf musi czytać twarz jak książkę, https://www.swiatobrazu.pl/dobry-fotograf-musi-czytac-twarz-jakksiazke-gisele-freund-32758.html [dostęp: 23.08.2022].

Guze J., Twarze z portretów, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1974.

Hobot-Marcinek J., Stara baba i Goethe. Doświadczenie i transgresja starości, Kraków: Universitas 2012.

Kunz T., Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do poetyki lektury, Kraków: Universitas 2005.

Łubieński S., Książka o śmieciach, Warszawa: Wydawnictwo Agora 2020.

Łukasiewicz J., TR, Kraków: Universitas 2016.

Markowski M.P., Naruszona prywatność, odsłonięta brzydota?, https://www.tygodnikpowszechny.pl/naruszona-prywatnosc-odslonieta-brzydota-31808 [dostęp: 23.08.2022].