Wielogłos,2022, Numer 3 (53) 2022

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz
Rok wydania: 2022

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons (CC BY 4.0).

Projekt okładki: Maciej Godawa.

Rozprawy i szkice

Sortuj według

Czy chłopi zostali skolonizowani przez Sarmatów? O genezie i uporczywym trwaniu pewnego mitu historiograficznego

Wielogłos, 2022, Numer 3 (53) 2022, s. 1-27
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2084395XWI.22.014.16820

Efekt kompresji. Bartleby, czyli tajemnica inności

Wielogłos, 2022, Numer 3 (53) 2022, s. 29-48
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2084395XWI.22.015.16821

Polityki przekładu „Rocznika Literackiego” w latach 1932–1938 i recepcja literatur obcych dokumentowana w periodyku w świetle literatury światowej

Wielogłos, 2022, Numer 3 (53) 2022, s. 49-66
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2084395XWI.22.016.16822

Dyscyplina, biowładza, immunitas: wstęp do badań nad mechanizmami władzy w powieściach wojennych Józefa Mackiewicza

Wielogłos, 2022, Numer 3 (53) 2022, s. 67-88
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2084395XWI.22.017.16823

Literatura światowa widziana z warsztatu Gombrowicza albo Witold Gombrowicz według Milana Kundery

Wielogłos, 2022, Numer 3 (53) 2022, s. 89-117
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2084395XWI.22.018.16824

„Na kupie nie”. Analne Pamiętnika z powstania warszawskiego

Wielogłos, 2022, Numer 3 (53) 2022, s. 119-142
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2084395XWI.22.019.16825

Redefinicja kategorii świadka. Przypadek Poematu o miejskiej rzeźni Tadeusza Śliwiaka

Wielogłos, 2022, Numer 3 (53) 2022, s. 143-171
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2084395XWI.22.020.16826

Męczennica polskości i jej admiratorzy. Krytyka tradycyjnego modelu patriotyzmu w Matce Makrynie Jacka Dehnela

Wielogłos, 2022, Numer 3 (53) 2022, s. 173-193
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2084395XWI.22.021.16827

Recenzje i omówienia

Czytanie (i pisanie) dyfrakcyjne O książce Aleksandry Ubertowskiej Historie biotyczne. Pomiędzy estetyką a geotraumą

Wielogłos, 2022, Numer 3 (53) 2022, s. 195-203
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/2084395XWI.22.023.16829