Wielogłos,2022, Numer 4 (54) 2022, Psychoanaliza i literatura. Metamorfozy dogmatu

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz
Rok wydania: 2022
Redakcja naukowa zeszytu: Maciej Duda, Agnieszka Sobolewska, Monika Świerkosz

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.

Projekt okładki: Maciej Godawa.

Rozprawy i szkice

Sortuj według

Odmiany psychoanalizy

Wielogłos, 2022, Numer 4 (54) 2022, s. 1-16
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/2084395XWI.22.024.17577

Autopsychografia Eleméra Táboryego. Od literackiej interpretacji snów po psychomedyczną diagnozę nowoczesności

Wielogłos, 2022, Numer 4 (54) 2022, s. 17-35
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/2084395XWI.22.025.17578

Układy oralne w Kosmosie Witolda Gombrowicza

Wielogłos, 2022, Numer 4 (54) 2022, s. 37-60
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/2084395XWI.22.026.17579

Zatrzaśnięte ciała, zatrzaśnięte dusze. Freud, Nancy, Jelinek

Wielogłos, 2022, Numer 4 (54) 2022, s. 61-73
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/2084395XWI.22.027.17580

Formy i metafory Andrzeja Stasiuka. Opis stanów pogranicznych oraz prób wydobycia się z lęków

Wielogłos, 2022, Numer 4 (54) 2022, s. 75-94
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/2084395XWI.22.028.17581

Postedypalność w Pustym przelocie Daniela Odii

Wielogłos, 2022, Numer 4 (54) 2022, s. 95-109
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/2084395XWI.22.029.17582

Recenzje i omówienia

Wielki Inny niewzruszony. O książce Piotra Krupińskiego Co sięśni zwierzętom? Eseje z pogranicza zoofilologii i psychoanalizy

Wielogłos, 2022, Numer 4 (54) 2022, s. 111-130
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/2084395XWI.22.030.17583

Psychoanaliza: dwa portrety zbiorowe. O książkach Polskie zmory. Psychoanaliza w międzywojniu. Wybór tekstów pod redakcją Bartłomieja Dobroczyńskiego i Imago psychoanalizy. Antologia pod redakcją Agnieszki Sobolewskiej

Wielogłos, 2022, Numer 4 (54) 2022, s. 131-144
Data publikacji online: 2023
DOI 10.4467/2084395XWI.22.031.17584