Proteza aktualności (O książce Konrada Wojtyły Anty-antychryst? Wojaczek religijny)

Grzegorz Pertek

Abstrakt

Prosthesis of Topicality (On the Book of Konrad Wojtyła’s Anti-Antichrist? A Religious Wojaczek)

This paper is a review the book Anty-antychryst? Wojaczek religijny (Anti-Antichrist? A Religious Wojaczek), published by Konrad Wojtyła in 2021. The author conducts a criticism of Wojtyła’s interpretation of RafałWojaczek’s oeuvre. The most important factors, crucial to the final outlook of this publication, are analysed: research techniques, methodology, reconstruction of the current state of research and especially the relations between Wojaczek’s poetry and biography, as described by Wojtyła, definitions of key terminology used, as well as interpretative practices, observed in the readings of given poems.

Słowa kluczowe: Rafał Wojaczek, religijność, biografia, legenda, poezja

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.