Ludzie i rzeczy: poza binaryzmem. O książce Magdaleny Zdrodowskiej „Telefon, kino i cyborgi. Wzajemne relacje niesłyszenia i techniki”

Grażyna Gajewska

Abstrakt

People and Things: Beyond Binarism

The article discusses Magdalena Zdrodowska’s book Telefon, kino i cyborgi. Wzajemne relacje niesłyszenia i techniki (Phone, cinema and cyborgs. Interrelations of deafness and technique). Using the posthuman concepts of subjectivity and disability, the author places Zdrodowska’s research within the perspectives of the antropology of things and the critical posthumanism.

Słowa kluczowe: studia nad niepełnosprawnością, głuchota, kultura Głuchych, technika, posthumanizm

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.