Between ‘written’ and ‘dictated’ (an example of Sienkiewicz’s archive

Agnieszka Kuniczuk

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.