Mizoandria. Wokół eseju Pauline Harmange Moi les hommes, je les déteste

Krystyna Kłosińska

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.