Awangarda odmieńców. Recenzja książki Joanny Krakowskiej: Odmieńcza rewolucja. Performans na cudzej ziemi, Wydawnictwo Karakter, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Kraków – Warszawa 2020, ss. 438.

Michalina Kmiecik

Abstrakt

The avant-garde of queer people. On Joanna Krakowska’s Odmieńcza rewolucja. Performans na cudzej ziemi [A Queer Revolution. Performance in a Foreign Land].

The paper focuses on the book Odmieńcza rewolucja. Performans na cudzej ziemi (2020) by Joanna Krakowska. The author summarizes its main ideas and analyzes them in the context of recent discussions on queer and avant-garde.

Słowa kluczowe: Joanna Krakowska, queer, awangarda, kamp, Krakowska, avant-garde, camp

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.