Historia pewnego uśmiechu. O książce Jana Borowicza Pamięć perwersyjna. Pozycje polskich świadków Zagłady

Aleksandra Szczepan

Abstrakt

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.