Wielogłos,First View, Numer 3 (53) 2022

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz
Rok wydania: 2022

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.

Publikacja jest udostępniona na licencji Creative Commons (CC BY 4.0).

Projekt okładki: Maciej Godawa.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Czy chłopi zostali skolonizowani przez Sarmatów? O genezie i uporczywym trwaniu pewnego mitu historiograficznego

Wielogłos, First View, Numer 3 (53) 2022,
Data publikacji online: 2022

Efekt kompresji. Bartleby, czyli tajemnica inności

Wielogłos, First View, Numer 3 (53) 2022,
Data publikacji online: 2022

Polityki przekładu „Rocznika Literackiego” w latach 1932–1938 i recepcja literatur obcych dokumentowana w periodyku w świetle literatury światowej

Wielogłos, First View, Numer 3 (53) 2022,
Data publikacji online: 2022

Dyscyplina, biowładza, immunitas: wstęp do badań nad mechanizmami władzy w powieściach wojennych Józefa Mackiewicza

Wielogłos, First View, Numer 3 (53) 2022,
Data publikacji online: 2022

Literatura światowa widziana z warsztatu Gombrowicza, albo Witold Gombrowicz według Milana Kundery

Wielogłos, First View, Numer 3 (53) 2022,
Data publikacji online: 2022

Na kupie nie. Analne Pamiętnika z powstania warszawskiego

Wielogłos, First View, Numer 3 (53) 2022,
Data publikacji online: 2022

Redefinicja kategorii świadka. Przypadek Poematu o miejskiej rzeźni Tadeusza Śliwiaka

Wielogłos, First View, Numer 3 (53) 2022,
Data publikacji online: 2022

Męczennica polskości i jej admiratorzy. Krytyka tradycyjnego modelu patriotyzmu w Matce Makrynie Jacka Dehnela

Wielogłos, First View, Numer 3 (53) 2022,
Data publikacji online: 2022

Czytanie (i pisanie) dyfrakcyjne. O książce Aleksandry Ubertowskiej Historie biotyczne. Pomiędzy estetyką a geotraumą

Wielogłos, First View, Numer 3 (53) 2022,
Data publikacji online: 2022