Gapienie się na niezwykłe ciała. O książkach Rosemarie Garland-Thomson Gapienie się i Niezwykłe ciała

Magdalena Zdrodowska

Abstrakt

Staring at Extraordinary Bodies. On the Polish Translations of Rosemarie Garland-Thomson’s Books

Article reviews the Polish translation of two fundamental monographs in global disability studies scholarship: Extraordinary Bodies (1997) and Staring: How We Look (2009) by Rosemary Garland-Thomson. First, books are discussed in the context of global disability studies, with special attention paid to the influences of the theoretical and methodological frame of literary studies in the 1990s. Secondly, Polish translations are considered an important element of the current establishment of the field of disability studies in Polish academia.

* Artykuł powstał w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2019/35/B/HS2/02287 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, studia o niepełnosprawności, normat, kultura wizualna, disability, disability studies, normate, visual culture