Zespół redakcyjny

Tomasz Bilczewski

Paweł Bukowiec (redaktor naczelny)

Jakub Czernik

Karolina Górniak-Prasnal

Barbara Kaszowska-Wandor

Dorota Kozicka

Tomasz Kunz (sekretarz redakcji)

Monika Świerkosz