Lista recenzentów współpracujących

Bartosz Awianowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Marian Bielecki, Uniwersytet Wrocławski
Piotr Borek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Tadeusz Budrewcz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Anna Branach-Kallas, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Paweł Dybel, Polska Akademia Nauk
Mirosław Filiciak, Uniwersytet SWPS
Wacław Forajter, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aldona Kobus, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Michał Krzykawski, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Grzegorz Leszczyński, Uniwersytet Warszawski
Tomasz Mizerkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Arkadiusz Morawiec, Uniwersytet Łódzki
Anna Nacher, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (WZiKS)
Żaneta Nalewajk-Turecka, Uniwersytet Warszawski
Dariusz Nowacki, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Maciej Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Marek Pacukiewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Beata Pawletko, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Marek Pąkciński, Polska Akademia Nauk
Adam Poprawa, Uniwersytet Wrocławski
Jadwiga Potrzeszcz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dagmara Rode, Uniwersytet Łódzki
Monika Rudaś-Grodzka, Polska Akademia Nauk
Piotr Siuda, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Paweł Stachura, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tomasz Swoboda, Uniwersytet Gdański
Andrzej Szahaj, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wojciech Śmieja, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Marta Wojtkowska-Maksymik, Uniwersytet Warszawski
Elżbieta Winiecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Agata Zawiszewska, Uniwersytet Szczeciński
Kamil Zeidler, Uniwersytet Gdański