Lista recenzentów współpracujących

Lista osób recenzujących artykuły dla „Wielogłosu” w roku 2021

Joanna Antoniak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Agata Araszkiewicz, Université Paris 8
Marek Bieńczyk, Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie
Ewa Bińczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Mirosława Buchholtz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Tadeusz Bujnicki, Uniwersytet Warszawski
Dominika Czakon, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Filozoficzny)
Bernadetta Darska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wojciech Drąg, Uniwersytet Wrocławski,
Maria Falska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Remigiusz Forycki, Uniwersytet Warszawski
Monika Frąckowiak-Sochańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Anna Gemra, Uniwersytet Wrocławski
Monika Glosowitz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Paweł Graf, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Iwona Gralewicz-Wolny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Ludmiła Gruszewska-Blaim, Uniwersytet Gdański
Jacek Gutorow, Uniwersytet Opolski
Marcin Hintz, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Krzysztof Hoffmann, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Sławomir Iwasiów, Uniwersytet Szczeciński
Piotr Jakubowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Daniel Kalinowski, Akademia Pomorska w Słupsku
Przemysław Kaliszuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Agnieszka Karpowicz, Uniwersytet Warszawski
Anna Kałuża, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Zofia Kolbuszewska, Uniwersytet Wrocławski
Dorota Kołodziejczyk, Uniwersytet Wrocławski
Marta Koronkiewicz, Uniwersytet Wrocławski
Robert Kusek, Uniwersytet Jagielloński (Wydział Filologiczny)
Grażyna Lasoń-Kochańska, Akademia Pomorska w Słupsku
Krystyna Latawiec,Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Barbara Łuczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Renata Makarska, Johannes Gutenberg-Universität Mainz / Germersheim
Monika Malinowska, Uniwersytet Warszawski
Karol Maliszewski, Uniwersytet Wrocławski
Paweł Marcinkiewicz, Uniwersytet Opolski
Sławomir Masłoń,Uniwersytet Śląski w Katowicach
Małgorzata Mikołajczak, Uniwersytet Zielonogórski
Piotr Millati, Uniwersytet Gdański
Beata Obsulewicz-Niewińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Grzegorz Olszański, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Joanna Orska, Uniwersytet Wroclawski
Marek Paryż, Uniwersytet Warszawski
Marek Piela, Uniwersytet Jagielloński (Wydział Filologiczny)
Ewa Pogonowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Beata Przymuszała, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Marek Rajch, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Joanna Roszak, Instytut Slawistyki PAN w Warszawie
Piotr Sadkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Dorota Samborska-Kukuć, Uniwersytet Łódzki
Justyna Schollenberger, Uniwersytet Warszawski
Dariusz Skórczewski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jakub Skurtys, Uniwersytet Wrocławski
Tomasz Sobieraj, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Radosław Strzelecki, Uniwersytet Jagielloński (Wydział Filozoficzny)
Katarzyna Szumlewicz, Uniwersytet Warszawski
Beata Śniecikowska, Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie|
Alina Świeściak, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Justyna Tabaszewska, Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie
Karoline Thaidigsmann, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
Ewelina Twardoch-Raś, Uniwersytet Jagielloński (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)
Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Paweł Wojtas, Uniwersytet Warszawski
Marcin Wołk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Marzena Woźniak-Łabieniec, Uniwersytet Łódzki
Szymon Wróbel, Uniwersytet Warszawski
Paweł Zajas, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Andrzej Zieniewicz, Uniwersytet Warszawski
Magdalena Żardecka, Uniwersytet Rzeszowski
Tomasz Żukowski, Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie
Anna Żurawska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

2020

Bartosz Awianowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Marian Bielecki, Uniwersytet Wrocławski
Piotr Borek, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Tadeusz Budrewcz, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Anna Branach-Kallas, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Paweł Dybel, Polska Akademia Nauk
Mirosław Filiciak, Uniwersytet SWPS
Wacław Forajter, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Aldona Kobus, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Michał Krzykawski, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Grzegorz Leszczyński, Uniwersytet Warszawski
Tomasz Mizerkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Arkadiusz Morawiec, Uniwersytet Łódzki
Anna Nacher, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (WZiKS)
Żaneta Nalewajk-Turecka, Uniwersytet Warszawski
Dariusz Nowacki, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Maciej Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Marek Pacukiewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Beata Pawletko, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Marek Pąkciński, Polska Akademia Nauk
Adam Poprawa, Uniwersytet Wrocławski
Jadwiga Potrzeszcz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Dagmara Rode, Uniwersytet Łódzki
Monika Rudaś-Grodzka, Polska Akademia Nauk
Piotr Siuda, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Paweł Stachura, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tomasz Swoboda, Uniwersytet Gdański
Andrzej Szahaj, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wojciech Śmieja, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Marta Wojtkowska-Maksymik, Uniwersytet Warszawski
Elżbieta Winiecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Agata Zawiszewska, Uniwersytet Szczeciński
Kamil Zeidler, Uniwersytet Gdański