Lista recenzentów współpracujących

Bartosz Awianowicz, UMK
Marian Bielecki, UWr
Piotr Borek, UP
Tadeusz Budrewcz, UP
Anna Branach-Kallas, UMK
Paweł Dybel, PAN
Mirosław Filiciak, SWPS
Wacław Forajter, UŚ
Aldona Kobus, UMK
Michał Krzykawski, UŚ
Grzegorz Leszczyński, UW
Tomasz Mizerkiewicz, UAM
Arkadiusz Morawiec, UŁ
Anna Nacher, UJ (WZiKS)
Żaneta Nalewajk-Turecka, UW
Dariusz Nowacki, UŚ
Maciej Nowak, KUL
Marek Pacukiewicz, UŚ
Beata Pawletko, UŚ
Marek Pąkciński, PAN
Adam Poprawa, UWr
Jadwiga Potrzeszcz, KUL
Dagmara Rode, UŁ
Monika Rudaś-Grodzka, PAN
Piotr Siuda, UKW
Paweł Stachura, UAM
Tomasz Swoboda, UG
Andrzej Szahaj, UMK
Wojciech Śmieja, UŚ
Marta Wojtkowska-Maksymik, UW
Elżbieta Winiecka, UAM
Agata Zawiszewska, USz
Kamil Zeidler, UG