Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz

Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest poświęcone problemom teorii, historii i krytyki literatury oraz teatru. Zgodnie z intencją zawartą w tytule „Wielogłos” chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Realizacji tego celu służą między innymi publikowane w kolejnych numerach dyskusje „Wielogłosowe” poświęcone szczególnie istotnym dla środowiska polonistycznego problemom i wyróżniającym się publikacjom książkowym.


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego dwóch numerów pisma „Wielogłos” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1897-1962
e-ISSN 2084-395X
Punkty MNISW: 70 Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Wielogłos, 2019, Numer 4 (42) 2019

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz
Opublikowano online: 3 grudnia 2019

Artykuły

Ilość
Sortuj według

„Realizm profetyczny”: emancypacyjna poetyka powieści George Sand

Wielogłos, 2019, Numer 4 (42) 2019, s. 1-25
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.022.11604

Utopia komunikacyjna w działaniu. Charlotte Perkins Gilman język emancypacyjnej literatury i architektury

Wielogłos, 2019, Numer 4 (42) 2019, s. 27-40
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.023.11605

„Urojone oczy w modre nic rozwarła”. O kreacjach kobiet jako nicości istniejącej w poezji Bolesława Leśmiana

Wielogłos, 2019, Numer 4 (42) 2019, s. 41-55
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.024.11606

Metafory Parnickiego. Teologia i granice nowoczesności

Wielogłos, 2019, Numer 4 (42) 2019, s. 57-80
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.025.11607

O pożytkach z gniewnych ekspresji bólu. Przywrócona podmiotowość i perwersyjne pragnienie przynależności w kontekście opowiadań Thomasa Bernharda

Wielogłos, 2019, Numer 4 (42) 2019, s. 81-98
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.026.11608

Ludzie-odpady i śmietnik kapitalizmu w książkach Siła niższa (full hasiok) i Nie Konrada Góry

Wielogłos, 2019, Numer 4 (42) 2019, s. 99-116
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.027.11609

Rewanż pamięci. O książce Arkadiusza Morawca Literatura polska wobec ludobójstwa

Wielogłos, 2019, Numer 4 (42) 2019, s. 117-132
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.028.11610

Lektury maladyczne. O książce Moniki Ładoń Choroba jako literatura

Wielogłos, 2019, Numer 4 (42) 2019, s. 133-143
Data publikacji online: 13 grudnia 2019
DOI 10.4467/2084395XWI.19.029.11611