Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz

Zgodnie z intencją zawartą w tytule, „Wielogłos" chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowaniazjawisk artystycznych.Interesują nas przede wszystkim teksty krytycznie wykorzystujące metodologie badań humanistycznych, dążące do ujęć problemowych i syntetycznych, zarówno literaturoznawcze, jak i inter- lub transdyscyplinarne.


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego dwóch numerów pisma „Wielogłos” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1897-1962
e-ISSN 2084-395X
Punkty MNISW: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Wielogłos, 2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz
Opublikowano online: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Przedmowa

Wielogłos, 2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece, s. 1-4
Data publikacji online: 6 września 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.009.12400

Rozprawy i szkice

Akademicka „międzynarodówka” kobieca? Solidarność, rywalizacja i samotność w Szwajcarii (1870–1900)

Wielogłos, 2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece, s. 5-34
Data publikacji online: 6 września 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.010.12401

Polskie Stowarzyszenie Równouprawnienia Kobiet (1907–1914) w świetle relacji autobiograficznych, prasy kobiecej i historiografii feministycznej

Wielogłos, 2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece, s. 35-66
Data publikacji online: 6 września 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.011.12402

Autoportret z antybohaterką. Negatywne postacie kobiece w powieściach o studentkach

Wielogłos, 2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece, s. 67-90
Data publikacji online: 6 września 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.012.12403

Kobiecość a płeć żeńska. Komediopisarki dwudziestolecia międzywojennego wobec dyskursu emancypacyjnego

Wielogłos, 2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece, s. 91-116
Data publikacji online: 6 września 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.013.12404

Wspólnoty kobiet w pisarstwie i życiu Anny Kowalskiej

Wielogłos, 2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece, s. 117-130
Data publikacji online: 6 września 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.014.12405

Trauma Zagłady a seksualność. Wspólnota matki i córki w prozie biograficznej Helen Epstein

Wielogłos, 2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece, s. 131-149
Data publikacji online: 6 września 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.016.12407

Recenzje i omówienia

Izochimeny i literatura. O książce Magdaleny Koch Mistrzynie myślenia. Serbski esej feministyczny (XIX−XXI wiek)

Wielogłos, 2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece, s. 151-160
Data publikacji online: 6 września 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.017.12408

Druga płeć awangardy? O książce Płeć awangardy

Wielogłos, 2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece, s. 161-180
Data publikacji online: 6 września 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.018.12409

Od natury do kultury… i z powrotem? O książce Biopolityka męskości

Wielogłos, 2020, Numer 2 (44) 2020: Wspólnoty kobiece, s. 181-189
Data publikacji online: 6 września 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.019.12410