Wielogłos Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz

Pismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest poświęcone problemom teorii, historii i krytyki literatury oraz teatru. Zgodnie z intencją zawartą w tytule „Wielogłos” chce być miejscem ścierania się rozmaitych poglądów i wizji literatury i sztuki, przenikania się różnorakich idei i nurtów badawczych, konfrontowania odmiennych sposobów czytania i interpretowania zjawisk artystycznych. Realizacji tego celu służą między innymi publikowane w kolejnych numerach dyskusje „Wielogłosowe” poświęcone szczególnie istotnym dla środowiska polonistycznego problemom i wyróżniającym się publikacjom książkowym.


Przygotowanie tłumaczenia na język angielski i kompleksowego opracowania językowego dwóch numerów pisma „Wielogłos” – zadanie finansowane w ramach umowy 643/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1897-1962
e-ISSN 2084-395X
Punkty MNISW: 70
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana kwartalnie w internecie.
Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Wersja papierowa czasopisma

Wielogłos, 2020, Numer 3 (45) 2020

Redaktor naczelny: Paweł Bukowiec
Sekretarz redakcji: Tomasz Kunz
Opublikowano online: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Cyprian Bazylik autorem „Proteusa abo Odmieńca” 

Wielogłos, 2020, Numer 3 (45) 2020,
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.020.12828

„Jak gdyby to była prawda…” Podejrzany realizm i podejrzany modernizm Tadeusza Rittnera 

Wielogłos, 2020, Numer 3 (45) 2020,
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.021.12829

Pomiędzy znanym a nowym, Nie tylko młodopolskie echa w liryce Jadwigi Gamskiej-Łempickiej 

Wielogłos, 2020, Numer 3 (45) 2020,
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.022.12830

Tłumacz-architekt a tłumacz-konserwator zabytków. Kanoniczny i polemiczny przekład Anne of Green Gables L.M. Montgomery jako ogniwa serii translatorskiej

Wielogłos, 2020, Numer 3 (45) 2020,
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.023.12831

Krajobrazy post mortem. O Sołowkach, Kołymie (i nie tylko) we współczesnej polskiej prozie podróżniczej 

Wielogłos, 2020, Numer 3 (45) 2020,
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.024.12832

Sokrates, Mersault i Karamazowie – proces sądowy jako medium filozoficzne

Wielogłos, 2020, Numer 3 (45) 2020,
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.025.12833

Jak czytać planszówki? Gdy planszowe zorientowane na narrację a powieści hipertekstowe

Wielogłos, 2020, Numer 3 (45) 2020,
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/2084395XWI.20.026.12834