Zasady i zakres współpracy przy wydawaniu czasopism pomiędzy Właścicielem
a Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego (WUJ)

Drodzy Redaktorzy Naczelni i Właściciele czasopism

Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu nowoczesnych edycji czasopism i periodyków naukowych w formie elektronicznej i rozpowszechnianiu ich w krajowym i  międzynarodowym obiegu naukowym.

Portal Czasopism Naukowych stanowi istotny element oferty współpracy skierowanej do Państwa. W jej ramach otrzymują Państwo nie tylko indywidualną, dopasowaną do specyfiki czasopisma stronę internetową, lecz przede wszystkim solidne narzędzie do kontaktu z czytelnikami. Poszczególne numery są umieszczane w międzynarodowych bazach danych i docierają do wielu uczelni i bibliotek zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

W ramach współpracy oferujemy również pomoc i doradztwo w zakresie podniesienia jakości periodyku i zwiększenia punktacji na liście MNiSW. Zapewniamy Państwu ponadto profesjonalną opiekę redakcyjną, ułatwiającą pracę redakcji merytorycznej. Współpraca dotyczy czasopism naukowych wydawanych w różnych językach, w dostępie otwartym i zamkniętym. Zasadniczym kryterium współpracy w ramach naszej oferty jest potencjał naukowy danego czasopisma i otwartość Właściciela oraz redakcji merytorycznej na dalszy rozwój i podnoszenie jakości. Redakcje zainteresowane współpracą prosimy o kontakt.