Yearbook of Conrad Studies

Redaktor naczelny: Andrzej Juszczyk

Rocznik „Yearbook of Conrad Studies (Poland)” jest czasopismem naukowym poświęconym badaniom and twórczością i recepcją Josepha Conarada. Ukazuje się w języku angielskim od 2005 r., nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, dzięki finansowaniu przez Wydział Polonistyki UJ. Podmiotem merytorycznie odpowiedzialnym za jego redagowanie jest Ośrodek Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada UJ. 

ISSN 1899-3028
e-ISSN 2084-3941
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Yearbook of Conrad Studies, 2019, Vol. 14

Redaktor naczelny: Andrzej Juszczyk
Opublikowano online: 15 października 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

What “A Smile of Fortune” Has To Hide: An Intertextual And Comparative Reconsideration of the Texture and Theme of Conrad’s Tale

Yearbook of Conrad Studies, 2019, Vol. 14, s. 7–33
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843941YC.19.001.13227

Conrad’s Artistic Returns: Perspectives on a Bulgarian Debut in Staging Heart of Darkness

Yearbook of Conrad Studies, 2019, Vol. 14, s. 35–59
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843941YC.19.002.13228

“Unfathomable Calmness”: Betrayal Trauma, Silence and Dissociation in The Secret Agent

Yearbook of Conrad Studies, 2019, Vol. 14, s. 61–81
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843941YC.19.003.13229

“The sea has never been friendly to man.” Joseph Conrad’s Topoi in the Digital Game Sunless Sea

Yearbook of Conrad Studies, 2019, Vol. 14, s. 83–92
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843941YC.19.004.13230

About Adapting Conrad’s Prose to Film

Yearbook of Conrad Studies, 2019, Vol. 14, s. 93–107
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843941YC.19.005.13231

A Tragic Venus. Idolatry, Desire and Suffering in “The Planter of Malata” by Joseph Conrad

Yearbook of Conrad Studies, 2019, Vol. 14, s. 109–122
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843941YC.19.006.13232

To Follow Conrad’s Stage Adventure

Yearbook of Conrad Studies, 2019, Vol. 14, s. 123–124
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/20843941YC.19.007.13233