‘LOST IN TRANSLATION’: COLLECTIVE MEMORY AND CONRAD AS A READER

Grażyna Maria Teresa Branny

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.