Apollo Nałęcz-Korzeniowski as critic and translator

Grzegorz Zych

Abstrakt

This article examines the literary activities of Joseph Conrad’s father – Apollo Nałęcz-Korzeniowski (1820–1869) – as a critic and translator. It shows that the breadth of Nałęcz-Korzeniowski’s knowledge of various literary conventions was not unconnected with his work as a translator. As well as translating several plays by Shakespeare, he translated into Polish almost all the plays written by Victor Hugo. His best translations are considered to be those of Charles Dickens’s Hard Times and Alfred de Vigny’s Chatterton. Nałęcz-Korzeniowski had a deep and extensive knowledge not only of literature (ancient and modern – Polish and foreign), but also of the political, social and economic issues of his times. In his Enquiry into Shakespeare’s Dramatic Art (Studya nad dramatycznością w utworach Szekspira – 1868) he expressed the view that nineteenth-century playwrights ought to take their inspiration from Shakespeare, whose plays best refl ected the complex, tragicomic atmosphere of the modern world.

References

Conrad under Familial Eyes. Ed. Zdzisław Najder. Transl. Halina Carroll-Najder. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

Conrad’s Polish Background. Letters to and from Polish Friends. Ed. Zdzisław Najder. Transl. Halina Carroll. London: Oxford University Press, 1964.

Dickens, Karol. “Ciężkie czasy na te czasy (original title: Hard Times for These Times, 1854), przekład z angielskiego przez Apolina N.f.”. Gazeta Polska (Warszawa) 1866, №s 267–283, 292; 1867, №s 1–2, 14–20, 26–27.

Dickens, Karol. Ciężkie czasy na te czasy (original title: Hard Times for These Times, 1854). Transl. Apollo Korzeniowski. Ed. Janusz Wilhelmi. Warszawa: Czytelnik, 1st ed., 1955.

Dickens, Karol. Ciężkie czasy (original title: Hard Times for These Times, 1854). Transl. Apollo Korzeniowski. Ed. Zbigniew Żabicki. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1st ed., 1957.

Hugo, Victor. Hernani. Dramat. Transl. Apollo Nałęcz-Korzeniowski. Warszawa: w Drukarni “Gazety Polskiej”, 1862.

Hugo, Victor. “Kilka scen z ‘Burgrafów’, trylogii V. Hugo” (original title: Les Burgraves, 1843), przekład A. Krzemińskiego [Sic! the table of contents gives the correct name of the translator: A. Korzeniowski]. Dzwon Literacki. Pismo Zbiorowe (Warszawa) 1846, t. II, pp. 27–66.

Hugo, Victor. “Legenda wieków: Błędni rycerze. Ewiradnus (original title: La Légende des Siècles. Les chevaliers errants. Eviradnus, 1859), przekład A. N. Korzeniowskiego”. Kłosy 1874, № 483, pp. 222–223; № 485, pp. 242–243; № 486, pp. 258–259; № 487, pp. 279–280; № 488, pp. 291, 294.

Hugo, Victor. Legenda wieków: Namaszczenie niewiasty, Ubodzy (original title: La Légende des Siècles: Le Sacre de la femme, 1859). Trans. Adam Pług and Apollo Nałęcz-Korzeniowski. Żytomierz: Nakład A.N. Korzeniowskiego, 1860.

Hugo, Victor. “Marya Delorme. Dramat w pięciu aktach (original title: Marion Delorme, 1829), [przekład Apolla Nałęcz-Korzeniowskiego]”. Biblioteka Warszawska. Pismo Poświęcone Naukom, Sztukom i Przemysłowi 1863, Vol. III, pp. 491–520; Vol. IV, pp. 39–66, 203–249.

Hugo, Victor. “Śpiewki z ulic i gajów (original title: Les chansons des rues et des bois, 1865), przez Apolla Nałęcz K.”. Tygodnik Ilustrowany 1866, № 348, pp. 245–246; № 349, pp. 257–258. Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. Akt drugi (probably written in the 1860’s, before 1869). Rkps BJ (manuscript held by the Jagiellonian Library), sygn. 6577 IV, Vol. II, ff. 139–141. Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. Akt pierwszy. Dramat w jednej odsłonie (Nieoryginalnie wierszem napisany) [probably written in 1865; staged in 1868; the first version – entitled Bez ratunku (No Escape) – was published in 1866]. Lwów: Nakładem Zelmana Igla, 1869.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. “Batożek, komedyjka dla dzieci w dwóch aktach”. Przyjaciel Dzieci (Lwów) 1861, № 9.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. “Bez ratunku. Urywek dramatu nieoryginalnego”. Tygodnik Ilustrowany [probably written in 1865] 1866, № 339, pp. 139–140; № 340, pp. 151–152; № 341, pp. 160–162.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. “Cuique suum”. Tygodnik Ilustrowany 1866, № 330, pp. 32–33. Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. “Czasopiśmiennictwo nasze” (1858). Słowo (Petersburg) 1859, fasc. 1, pp. 161–184.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. Czyśćcowe pieśni. Rkps BJ (manuscript held by the Jagiellonian Library), sygn. 6577 IV, Vol. I: Poezje z lat 1849–1854.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. Dla miłego grosza. Komedia w trzech aktach. [In:] Pismo zbiorowe, Vol. II. Petersburg: wydane przez Jozafata Ohryzko, 1859.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. Dla miłego grosza. Komedia w trzech aktach [staged in Kijów (Kiev) in 1859; published in 1859]. Ed. Roman Taborski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. “Do redakcyi ‘Biblioteki Warszawskiej’”. Biblioteka Warszawska. Pismo Poświęcone Naukom, Sztukom i Przemysłowi 1859, Vol. III, pp. 745–746. Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [Fragment dramatyczny o Henryku i Orfeuszu / dramatic fragment about Henryk and Orfeusz] (probably written in the 1860’s – before 1869). Rkps BJ (manu- script held by the Jagiellonian Library), sygn. 6577 IV, Vol. II, ff. 109–119.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [Fragment dramatyczny o Józefie / dramatic fragment about Józef] (probably written in the 1860’s – before 1869). Rkps BJ (manuscript held by the Jagiellonian Library), sygn. 6577 IV, Vol. II, f. 105.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [Fragment dramatyczny o Ojcobójcy / dramatic fragment about the Patricide] (probably written in the 1860’s – before 1869). Rkps BJ (manuscript held by the Jagiellonian Library), sygn. 6577 IV, Vol. II, ff. 120, 123.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [Fragment dramatyczny o spadku / dramatic fragment about an in- heritance] (probably written in the 1860’s – before 1869). Rkps BJ (manuscript held by the Jagiellonian Library), sygn. 6577 IV, Vol. II, ff. 97, 121–122.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. “Komedia. Dramat”. Biblioteka Warszawska. Pismo Poświęcone Naukom, Sztukom i Przemysłowi 1854, Vol. III, pp. 507–526; 1855, Vol. II, pp. 31–81, 233–255. Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. Komedia. Dramat w trzech aktach i Strofy oderwane. Wilno: Nakładem Maurycego Orgelbranda, 1856 (actually 1855).

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. Komedia. Dramat we trzech aktach [first published 1854–1855; published separately in 1855 with the date 1856; staged in Lublin in 1856]. Ed. Tadeusz Mikulski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1st ed., 1954.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [Komentarz do: / commentary to] Hugo Victor, Śpiewki z ulic i gajów [original title: Les chansons des rues et des bois – 1865], przez Apolla Nałęcz K. Tygodnik Ilustrowany 1866, № 348, p. 246; № 349, p. 257.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. Koniec pana Henryka. Komedia (probably written in the 1860’s – before 1869). Rkps BJ (manuscript held by the Jagiellonian Library), sygn. 6577 IV, t. II, ff. 126–129.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. “Korespondencja ‘Gazety Codziennej’. Dnia 2 kwietnia 1858. Derebczynka – na Podolu”. Gazeta Codzienna 1858, № 107, pp. 4–5.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. “Korespondencja ‘Gazety Codziennej’. Zza Buga, w ostatnie dni 1859 r.”. Gazeta Codzienna 1860, № 26, p. 2; № 32, pp. 2–3.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. “Korespondencja ‘Gazety Codziennej’. Zza Buga, dnia 20 stycznia 1860 r.”. Gazeta Codzienna 1860, № 50, p. 2.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. “Korespondencja ‘Gazety Codziennej’. Zza Buga, dnia 28 lutego 1860 r.”. Gazeta Codzienna 1860, № 79, p. 2; № 80, pp. 2–3.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. “Korespondencja ‘Gazety Codziennej’. Zza Buga, dnia 17 maja 1860 r.”. Gazeta Codzienna 1860, № 151, p. 2; № 152, p. 2.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. “Korespondencja ‘Gazety Codziennej’. Zza Buga w czerwcu”. Gazeta Codzienna 1860, № 176, p. 2; № 177, pp. 2–3.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. “Korespondencja ‘Gazety Codziennej’. Zza Buga, 25 czerwca 1860 r.”. Gazeta Codzienna 1860, № 188, p. 3; № 189, p. 3; № 190, p. 2.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. “Korespondencja ‘Gazety Codziennej’. Zza Buga, dnia 6 (18) lipca 1860 r.”. Gazeta Codzienna 1860, № 225, p. 2; № 226, p. 2.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. “Korespondencja ‘Gazety Codziennej’. Zza Buga, dnia 27 lipca 1860 r.”. Gazeta Codzienna 1860, № 203, p. 2; № 204, pp. 2–3; № 205, p. 2.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. “Korespondencja ‘Gazety Codziennej’. Zza Buga w końcu listo- pada”. Gazeta Codzienna 1860, № 335, p. 2; № 338, p. 2; № 339, p. 2; № 341, p. 2; № 343, pp. 2–3; № 344, p. 2.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. “Korespondencja ‘Gazety Warszawskiej’. Nieruszek dnia 30 listo- pada 1856 r.”. Gazeta Warszawska 1857, № 23, pp. 3–4.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. Korespondencja z Żytomierza dla “Tygodnika Ilustrowanego” w Warszawie, dnia 10/22 listopada 1859 roku. Rkps BJ (manuscript held by the Jagiellonian Library), sygn. 6577 IV, Vol. II: Fragmenty utworów dramatycznych, poezje i fragmenty prozy z lat 1855–1868, ff. 103–104.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. “Korespondencja ‘Tygodnika Ilustrowanego’. Żytomierz 2 stycznia 1860 r.”. Tygodnik Ilustrowany 1860, № 20, pp. 168–169.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. “Korespondencja ‘Tygodnika Ilustrowanego’. Żytomierz 1 marca 1860 r.”. Tygodnik Ilustrowany 1860, № 26, pp. 230–231.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [List do Gabrieli i Jana Zagórskich / Letter to Gabriela and Jan Zagórski], Czernihów (Chernihov), dnia 6/18 stycznia 1866 roku // OS 6th January 1866. [In:] Polskie zaplecze Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Dokumenty rodzinne, listy, wspomnienia, Vol. I. Ed. Zdzisław Najder and Joanna Skolik. Lublin: Gaudium, 2006.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [List do Józefa Ignacego Kraszewskiego / Letter to Józef Ignacy Kraszewski], dnia 14/26 czerwca 1859 roku // OS 14th June 1859. Rkps BJ (manuscript held by the Jagiellonian Library), sygn. 6468 IV, f. 481.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [List do Karola Szajnochy / Letter to Karol Szajnocha]. B.m. i d. [Żytomierz, przed 31 sierpnia 1859 roku / Żytomierz (Zhitomir), before 31st August 1859]. [In:] Korespondencja Karola Szajnochy, Vol. II. Ed. Henryk Barycz. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1959.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [List do Karola Szajnochy / Letter to Karol Szajnocha]. B.m. i d. [Żytomierz, ok. 17 grudnia 1859 roku / Żytomierz (Zhitomir), around 17th December 1859]. [In:] Korespondencja Karola Szajnochy, Vol. II. Ed. Henryk Barycz. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1959.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [List do Karola Szajnochy / Letter to Karol Szajnocha], Żytomierz, 1/12 czerwca 1860 roku // Żytomierz (Zhitomir), OS 1st June 1860. [In:] Korespondencja Karola Szajnochy, Vol. II. Ed. Henryk Barycz. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1959.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [List do Karola Szajnochy / Letter to Karol Szajnocha]. B.m. [Żytomierz (Zhitomir)], 23 sierpnia/4 września 1860 roku // OS 23rd August 1860. [In:] Korespondencja Karola Szajnochy, Vol. II. Ed. Henryk Barycz. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1959.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [List do Kazimierza Kaszewskiego / Letter to Kazimierz Kaszewski], Żytomierz (Zhitomir), dnia 20 stycznia 1860 roku / 20th January 1860. [In:] Polskie zaplecze Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Dokumenty rodzinne, listy, wspomnienia, Vol. I. Ed. Zdzisław Najder and Joanna Skolik. Lublin: Gaudium, 2006.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [List do Kazimierza Kaszewskiego / Letter to Kazimierz Kaszewski], dnia 9 lipca 1860 roku / 9th July 1860. Rkps BJ (manuscript held by the Jagiellonian Library), sygn. 3057 II, ff. 16–18.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [List do Kazimierza Kaszewskiego / Letter to Kazimierz Kaszewski], dnia 26 lutego/10 marca 1865 roku // OS 26th February 1865. Rkps BJ (manuscript held by the Jagiellonian Library), sygn. 3057 II, f. 24–25.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [List do Kazimierza Kaszewskiego / Letter to Kazimierz Kaszewski], Czernihów (Chernihov), dnia 29 maja/10 czerwca 1865 roku // OS 29th May 1865. [In:] Polskie zaplecze Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Dokumenty rodzinne, listy, wspomnienia, Vol. I. Ed. Zdzisław Najder and Joanna Skolik. Lublin: Gaudium, 2006.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [List do Kazimierza Kaszewskiego / Letter to Kazimierz Kaszewski], [Czernihów (Chernihov)], dnia 6/18 września 1865 roku // OS 6th September 1865. [In:] Polskie zaplecze Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Dokumenty rodzinne, listy, wspomnienia, Vol. I. Ed. Zdzisław Najder and Joanna Skolik. Lublin: Gaudium, 2006. Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [List do Kazimierza Kaszewskiego / Letter to Kazimierz Kaszewski], Czernihów (Chernihov), dnia 19/31 stycznia 1866 roku // OS 19th January 1866. [In:] Polskie zaplecze Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Dokumenty rodzinne, listy, wspom- nienia, Vol. I. Ed. Zdzisław Najder and Joanna Skolik. Lublin: Gaudium, 2006.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [List do Kazimierza Kaszewskiego / Letter to Kazimierz Kaszewski], dnia 6/18 lutego 1866 roku // OS 6th February 1866. Rkps BJ (manuscript held by the Jagiellonian Library), sygn. 3057 II, ff. 36–37.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [List do Kazimierza Kaszewskiego / Letter to Kazimierz Kaszewski], dnia 4 marca 1866 roku / 4th March 1866. Rkps BJ (manuscript held by the Jagiellonian Library), sygn. 3057 II, ff. 38–39.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [List do Kazimierza Kaszewskiego / Letter to Kazimierz Kaszewski], dnia 6/18 marca 1866 roku // OS 6th March 1866. Rkps BJ (manuscript held by the Jagiellonian Library), sygn. 3057 II, ff. 40–41.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [List do Kazimierza Kaszewskiego / Letter to Kazimierz

Kaszewski], [Czernihów (Chernihov)], dnia 10/22 listopada 1866 roku // OS 10th November 1866. [In:] Polskie zaplecze Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Dokumenty rodzinne, listy, wspomnienia, Vol. I. Ed. Zdzisław Najder and Joanna Skolik. Lublin: Gaudium, 2006.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [List do Kazimierza Kaszewskiego / Letter to Kazimierz Kaszewski], Czernihów (Chernihov), dnia 7/19 lutego 1867 roku // OS 7th February 1867. [In:] Polskie zaplecze Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Dokumenty rodzinne, listy, wspomnienia, Vol. I. Ed. Zdzisław Najder and Joanna Skolik. Lublin: Gaudium, 2006.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [List do Kazimierza Kaszewskiego / Letter to Kazimierz Kaszewski], [Lwów (Lvov / Lviv)], dnia 23/11 marca 1868 roku // OS 23rd March 1868. [In:] Polskie zaplecze Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Dokumenty rodzinne, listy, wspomnienia, Vol. I. Ed. Zdzisław Najder and Joanna Skolik. Lublin: Gaudium, 2006.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [List do Kazimierza Kaszewskiego / Letter to Kazimierz Kaszewski], Lwów (Lvov / Lviv), dnia 24 grudnia 1868 roku / 24th December 1868. [In:] Polskie zaplecze Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Dokumenty rodzinne, listy, wspomnienia, Vol. I. Ed. Zdzisław Najder and Joanna Skolik. Lublin: Gaudium, 2006.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [List do Kazimierza Władysława Wójcickiego / Letter to Kazimierz Władysław Wójcicki], [Czernihów (Chernihov)], dnia 2/14 grudnia 1866 roku // OS 2nd December 1866. [In:] Polskie zaplecze Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Dokumenty rodzinne, listy, wspomnienia, Vol. I. Ed. Zdzisław Najder and Joanna Skolik. Lublin: Gaudium, 2006.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [List do Stefana Buszczyńskiego / Letter to Stefan Buszczyński], [Lwów (Lvov / Lviv)], dnia 5/17 marca 1868 roku // OS 5th March 1868. [In:] Polskie zaplecze Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Dokumenty rodzinne, listy, wspomnienia, Vol. I. Ed. Zdzisław Najder and Joanna Skolik. Lublin: Gaudium, 2006.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [List do Stefana Buszczyńskiego / Letter to Stefan Buszczyńsk], [Topolnica, dnia 12 października 1868 / 12th October 1868, poniedziałek / Monday]. [In:] Polskie zaplecze Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Dokumenty rodzinne, listy, wspomnienia, Vol. I. Ed. Zdzisław Najder and Joanna Skolik. Lublin: Gaudium, 2006.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [List do Stefana Buszczyńskiego / Letter to Stefan Buszczyński], [Lwów (Lvov / Lviv), 19/29 października 1868 roku // OS 19th October 1868]. [In:] Polskie zaplecze Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Dokumenty rodzinne, listy, wspomnienia, Vol. I. Ed. Zdzisław Najder and Joanna Skolik. Lublin: Gaudium, 2006.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [List do Władysława Łozińskiego / Letter to Władysław Łoziński], Topolnica, dnia 17 czerwca 1868 roku / 17th June 1868. [In:] Karol Kosek. “Nieznane listy Apolla Korzeniowskiego do Władysława Łozińskiego i kontakty literackie obydwu

Korzeniowskich w Galicji w latach 1868–1874”. Rocznik Przemyski, Vol. 22, 1983, pp. 510–511.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [List do Władysława Łozińskiego / Letter to Władysław Łoziński], przez Łopuszankę – Topolnica, dnia 9 lipca 1868 roku / 9th July 1868. [In:] Karol Kosek. “Nieznane listy Apolla Korzeniowskiego do Władysława Łozińskiego i kontakty literackie obydwu Korzeniowskich w Galicji w latach 1868–1874”. Rocznik Przemyski, Vol. 22, 1983, pp. 511–512.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. [Listy do Józefa Ignacego Kraszewskiego / Letters to Józef Ignacy Kraszewski]. Rkps BJ (manuscript held by the Jagiellonian Library), sygn. 6468 IV, ff. 469– –500.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. Morze – Lud (published in 1868). [In:] Roman Taborski. Apollo Korzeniowski. Ostatni dramatopisarz romantyczny. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1st ed., 1957.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. Od tłumacza. [In:] Alfred de Vigny. Chatterton. Dramat (original title: Chatterton, 1835). Transl. Apollo Korzeniowski. Kijów (Kiev): Nakładem I.B. Czerniaka w Białocerkwi, 1857.

Korzeniowski Apollo Nałęcz-. Ojciec (probably written between 1861 and 1868). Rkps BJ (manu- script held by the Jagiellonian Library), sygn. 6577 IV, Vol. II, ff. 3–15.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. “Polska i Moskwa. Pamiętnik *** zaczęty 186...”. Ojczyzna. Dziennik Polityczny, Literacki i Naukowy (Leipzig) 1864, №s 27–29, 31, 34–36, 42–52.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. “Porządni ludzie, komedia J. Chęcińskiego”. Tygodnik Ilustrowany 1863, № 179, pp. 83–85.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. Rozmowy (probably written in the 1860’s – before 1869). Rkps BJ (manuscript held by the Jagiellonian Library), sygn. 6577 IV, Vol. II, ff. 106–108.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. “Studya nad dramatycznością w utworach Szekspira” (written in 1867). Biblioteka Warszawska. Pismo Poświęcone Naukom, Sztukom i Przemysłowi 1868, Vol. II, pp. 1–17, 219–232.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. Wstęp. [In:] Stanisław Jachowicz. Powiastki i bajki, Vol. I. Żytomierz (Zhitomir): Druk. A. Kwiatkowski, 7th ed., 1860.

Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. Wujaszek ze wsi (probably written in the 1860’s – before 1869). Rkps BJ (manuscript held by the Jagiellonian Library), sygn. 6577 IV, Vol. II, ff. 130–138. Korzeniowski, Apollo Nałęcz-. “Z życia, okruchy poematu, przez Leonarda Sowińskiego. Kijów 1861”. Tygodnik Ilustrowany 1861, № 83.

Shakespeare, William. “Komedya obłędów w pięciu aktach (original title: The Comedy of Errors), przełożył (translated by) Apollo Nałęcz K***. Kłosy 1866, № 36, pp. 426–429; № 37, pp. 438–441; № 38, pp. 453–455; № 39, pp. 465–467; № 40, pp. 474–475; № 41, pp. 485–487.

de Vigny, Alfred. Czatterton. Dramat (original title: Chatterton, 1835). Transl. Apollo Korzeniowski. Kijów (Kiev): Nakładem I.B. Czerniaka w Białocerkwi, 1857.

Adamowicz-Pośpiech, Agnieszka. Joseph Conrad – spory o biografię. Katowice: Deni-Press, 2003. Bielecka, Daniela. Dickens in Poland. [In:] Literatura angielska i amerykańska. Problemy recepcji. Ed. Anna Zagórska and Grażyna Bystydzieńska. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1989.

Blüth, Rafał M. “Dwie rodziny kresowe (Z kroniki rodzinnej Josepha Conrada)”. Ateneum 1939, № 1, pp. 1–24.

Bobrowski, Tadeusz. Pamiętnik mojego życia (first published in 1900), Vol. I: O sprawach i lu- dziach mego czasu. Ed. Stefan Kieniewicz. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979. Busza, Andrzej. “Conrad’s Polish Literary Background and Some Illustrations of the Influence of

Polish Literature on His Work”. Antemurale (Romae–Londinii) 1966, Vol. X, pp. 109–255. Buszczyński, Stefan. Mało znany poeta, stanowisko jego przed ostatniem powstaniem, wygnanie i śmierć. Ustęp z dziejów spółczesnych południowej Polski. Kraków: w Drukarni “Czasu” W. Kirchmayera, 1870.

Chmielowski, Piotr. Dzieje krytyki literackiej w Polsce. Z przedmową Bronisława Chlebowskiego. Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1902.

Conrad, Joseph. [Letter to Edward Garnett], Pent Farm, 20th January 1900. [In:] Conrad Joseph. The Collected Letters of Joseph Conrad, Vol. II: 1898–1902. Ed. Frederick R. Karl and Laurence Davies. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

Conrad, Joseph. [List do Aleksandra M. Jasieńskiego / Letter to Aleksander M. Jasieński], Capri, Italia, dnia 25 kwietnia 1905 roku / 25th April 1905. [In:] Polskie zaplecze Josepha Conrada- -Korzeniowskiego. Dokumenty rodzinne, listy, wspomnienia, Vol. II. Ed. Zdzisław Najder and Joanna Skolik. Lublin: Gaudium, 2006.

Conrad, Joseph. [List do Wincentego Lutosławskiego / Letter to Wincenty Lutosławski], Ivy Walls Farm, Stnaford-le-Hope, dnia 9 czerwca 1897 roku / 9th June 1897. [In:] Polskie zaplecze Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Dokumenty rodzinne, listy, wspomnienia, Vol. II. Ed. Zdzisław Najder and Joanna Skolik. Lublin: Gaudium, 2006.

Conrad, Joseph. Ze wspomnień (original title: A Personal Record. Some Reminiscences, 1908). [In:] idem, Dzieła, Vol. XIII. Ed. Zdzisław Najder. Transl. Aniela Zagórska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1st ed., 1973.

Jakubowski, Leopold. “Komedia. Dramat przez Apollona Korzeniowskiego (drukowany w ‘Bibliotece Warszawskiej’ na rok 1855)”. Dziennik Warszawski 1855, № 120, p. 4; № 122, p. 4; № 125, p. 4; № 127, p. 4; № 129, pp. 4–5.

Kasterska, Maria. “Sztuka Apolla Korzeniowskiego [about Dla miłego grosza]”. Wiadomości (Londyn) 1949, № 37, p. 3.

Kocięcka, Mirosława. “Z dziejów recepcji Dickensa w Polsce XIX w. (do r. 1900)”. Przegląd Humanistyczny 1962, № 6, pp. 149–158.

Korzeniowska, Ewa. [List do Apolla Korzeniowskiego / Letter to Apollo Korzeniowski], Teterów, dnia 16/[18] czerwca [1861 roku] // 16th / [18th] June [1861]. [In:] Polskie zaplecze Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Dokumenty rodzinne, listy, wspomnienia, Vol. I. Ed.

Zdzisław Najder and Joanna Skolik. Lublin: Gaudium, 2006.

Korzeniowska, Ewa. [List do Apolla Korzeniowskiego / Letter to Apollo Korzeniowski], Teterów, dnia 20 czerwca/2 lipca 1861 roku // OS 20th June 1861. [In:] Polskie zaplecze Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Dokumenty rodzinne, listy, wspomnienia, Vol. I. Ed.

Zdzisław Najder and Joanna Skolik. Lublin: Gaudium, 2006.

Korzeniowska, Ewa. [List do Władysława Górskiego / Letter to Władysław Górski], dnia 6 stycznia 1862 roku / 6th January 1862. Rkps BJ (manuscript held by the Jagiellonian Library), sygn. 8711/IV.

Kosek, Karol. “Wpływ polskiej szkoły galicyjskiej (1869–1874) na umysłowość i kulturę literacką Josepha Conrada”. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1988, Vol. XXV, pp. 49–82. Lewestam, Fryderyk Henryk. “Komedia, dramat w trzech aktach i Strofy oderwane przez Apolla Nałęcz-Korzeniowskiego. Wilno. Nakładem Maurycego Orgelbranda. 1856”. Gazeta Co- dzienna 1855, № 315, pp. 1–2; № 316, pp. 1–3.

Lisiewicz, Mieczysław. Czytając listy ojca [about Apollo Korzeniowski]. [In:] Conrad żywy. Książka zbiorowa wydana staraniem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. London: B. Świderski, 1957.

Miłosz, Czesław. Apollo Nałęcz Korzeniowski (1956). [In:] idem. Prywatne obowiązki (1972). Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001.

Miłosz, Czesław. “Apollo N. Korzeniowski: Joseph Conrad’s Father”. Transl. Reuel K. Wilson.

Mosaic. A Journal for the Comparative Study of Literature and Ideas Published by the University of Manitoba Press 1971–1972, Vol. VI/4, pp. 121–140.

Morf, Gustav. “Conrad’s Father in Vologda Seen through Russian Eyes”. The Polish Review (New York) 1978, Vol. XXIII, № 3, pp. 26–29.

Morf, Gustav. “Conrad versus Apollo”. Conradiana. A Journal of Joseph Conrad 1979, Vol. XI, № 3, pp. 281–287.

Najder, Zdzisław. Conrad in Perspective. Essays on Art and Fidelity. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Najder Zdzisław. Joseph Conrad: A Life. Rochester, New York: Camden House, 2007.

Najder, Zdzisław. Sztuka i wierność. Szkice o twórczości Josepha Conrada (original title: Conrad in Perspective. Essays on Art and Fidelity, 1997). Transl. Halina Najder. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2000, pp. 17–50.

Najder, Zdzisław. Wstęp (1996). [In:] Polskie zaplecze Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Dokumenty rodzinne, listy, wspomnienia, Vol. I. Ed. Zdzisław Najder and Joanna Skolik. Lublin: Gaudium, 2006.

Najder, Zdzisław. Życie Josepha Conrada-Korzeniowskiego (1980), Vol. I. Lublin: Gaudium, 6th ed. (3rd Polish ed.), 2006.

Padalica, Tadeusz (Zenon Fisz). “Przegląd literatury krajowej. Komedia, dramat w trzech aktach i Strofy oderwane Apolla Nałęcza Korzeniowskiego”. Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych 1856, № 62, p. 4; № 63, p. 4.

Pług, Adam. “Korespondencja ‘Gazety Warszawskiej’. Dżuryn, 2 (14) stycznia 1856 r.” [about Apollo Korzeniowski’s Komedia]. Gazeta Warszawska 1856, № 90, p. 4; № 91, pp. 5–6; № 93, pp. 4–5; № 97, pp. 4–5.

Pług, Adam. “Korespondencja ‘Gazety Warszawskiej’. Potok na Podolu, 19 października 1857 r. Czatterton, dramat Alfreda de Vigny, powiedziany po polsku przez Apolla Korzeniowskiego – Kijów, w drukarni Uniwersytetu Śgo Włodzimierza, nakładem Czerniaka w Białocerkwi”. Gazeta Warszawska 1857, № 304, pp. 4–5.

Pług, Adam. “Pierwsze przedstawienie na żytomierskim teatrze komedii Apolla Korzeniowskiego pod tytułem: Dla miłego grosza”. Tygodnik Ilustrowany 1860, № 28, pp. 249–250.

Pypin, Aleksandr Nikolaevič, Spasowicz, Włodzimierz. Istorija slavjanskich literatur, Vol. II. Izdanije vtoroje vnov pererabotannoje i dopolnennoje. Sankt Peterburg: Izdanije tipografii M.M. Stasjuljeviča, 1881.

Pypin, Aleksandr Nikolaevič, Spasowicz, Włodzimierz. Obzor istorii slavjanskich literatur. Sankt Peterburg: V tipografii O.I. Baksta, 1865.

Ratajczakowa, Dobrochna. Obrazy narodowe w dramacie i teatrze. Wrocław: Wydawnictwo “Wiedza o Kulturze”, 1994.

Rolle, Michał. Zapomniany poeta [about Apollo Korzeniowski]. [In:] idem. In illo tempore. Szkice historyczno-literackie. Z przedmową dr Józefa Kallenbacha. Brody–Lwów: Nakładem Księgarni Feliksa Westa, 1914.

Rys dziejów literatury polskiej, podług notat Aleksandra Zdanowicza oraz innych źródeł, Vol. IV: Okres piąty, od czasów Mickiewicza do dni dzisiejszych. Opracował i do ostatnich czasów doprowadził Leonard Sowiński. Wilno: Józef Zawadzki, 1877.

Spasowicz, Włodzimierz. Dzieje literatury polskiej. Transl. & ed. Antoni Gustaw Bem. Warszawa–Kraków: Nakład Gebethnera i Wolffa, 2nd ed., 1885.

Szymanowski, Wacław. “Dla miłego grosza. Komedia Apolla Korzeniowskiego”. Gazeta Codzienna 1859, №s 308–309.

Taborski, Roman. Apollo Korzeniowski. Ostatni dramatopisarz romantyczny. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1957.

Taborski, Roman. Wstęp. [In:] Apollo Korzeniowski. Dla miłego grosza. Komedia w trzech aktach. Ed. Roman Taborski. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964.

Witkowska, Alina, Przybylski, Ryszard. Romantyzm (1997). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001.

Zabierowski, Stefan. Conrad w Polsce. Wybrane problemy recepcji krytycznej w latach 1896–1969. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1971.

Zabierowski, Stefan, W kręgu Conrada, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008. Zdrada, Jerzy, “Apollo Korzeniowski’s Poland and Muscovy”. Yearbook of Conrad Studies (Poland) 2008–2009, Vol. IV, pp. 21–96.

Zdrada, Jerzy. “Pomiędzy szyderstwem i rozpaczą [about Apollo Korzeniowski]”. Rzeczpospolita, 28th February 2007 (supplement on Joseph Conrad), pp. 5–6.

Zieliński, Jan. Apollo Nałęcz Korzeniowski (1820–1869). “Teatr” 1986, № 10, pp. 29–31.

Drzewiecki, Karol. Kontrakty. Dramat w pięciu aktach. Wilno: Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego, 1842.

Drzewiecki, Karol. Skąpiec. Komedia w trzech aktach prozą (written between 1851 and 1857). [In:] idem. Pisma, Vol. II. Ed. J.I. Kraszewski. Poznań: Nakładem J.K. Żupańskiego, 1880.

Genette, Gérard. Palimpsesty. Literatura drugiego stopnia (1982). Transl. Aleksander Milecki. [In:] Współczesna teoria badań literackich za granicą: antologia, Vol. IV, cz. 2: Literatura jako produkcja i ideologia; Poststrukturalizm; Badanie intertekstualne; Problemy syntezy historycznoliterackiej. Ed. Henryk Markiewicz. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2nd ed., 1996.

Korzeniowski, Józef. Żydzi. Komedia w czterech aktach (staged and published in 1843). [In:] idem. Dzieła wybrane, Vol. VIII: Komedie. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1954.

Literatura francuska, Vol. II. Ed. Antoine Adam, Georges Lerminier, Édouard Morot-Sir (several translators). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1st ed., 1980.

Łyżwińska, Maria, Weseliński, Andrzej. “Dickens in Poland: 1839–1981”. Anglica. Studies in English and American Literature. Ed. Andrzej Weseliński. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1988, pp. 123–140.
 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.