Rafał Marceli Blüth as a Conrad Scholar

Stefan Zabierowski

Abstrakt
The aim of the present article is to present the achievements of Rafał Marceli Blüth (1891-1939) in the field of Conrad scholarship. During the period between the First and Second World Wars, Blüth was a prominent Catholic intellectual and—along with Prof. Józef Ujejski and the well-known writer Maria Dąbrowska—was one of Poland’s foremost Conrad critics. As well as interpreting Conrad’s novels, Blüth researched the writer’s biography, particularly with regard to the role played by family tradition in the Polish eastern borderlands. He also put forward a detailed interpretation of the factors which might have influenced Conrad’s decision to leave Poland while he was still in his teens. Blüth’s greatest achievements as a literary critic include interpretations of novels such as Victory, The Rover and Nostromo, an attempt to classify the main characters of Conrad’s novels and a study comparing Conrad’s writing and view of the world with those of Dostoevsky.
Słowa kluczowe: Rafał Marceli Blüth, Polish Conrad scholarship between the wars, Joseph Conrad’s biography, Joseph Conrad’s writing, Joseph Conrad’s novels
References

Blüth, R. M., “Epopeja kopalniana Nostromo”, Głos Prawdy 1929, no. 289.

---------------, “Joseph Conrad a Dostojewski. Problem zbrodni i kary”, transl. W. Kwiatkowski [in:] idem, Pisma literackie, ed. P. Nowaczyński, Kraków: Znak, 1987.

---------------, “Ucieczka Conrada-Korzeniowskiego”, Polska Zbrojna 1928, no. 93.

---------------, “Ze spuścizny poetyckiej Apollona Nałęcz-Korzeniowskiego”, Ateneum 1939, no. 3.

---------------, “Nostromo Conrada”, Polska Zbrojna 1929, no. 47.

---------------, “Dwie rodziny kresowe. (Z kroniki rodzinnej Josepha Conrada)”, Ateneum 1939, no. 1.

---------------, “Ewolucja heroizmu u Conrada. Rzut charakterologiczny”, Ruch Literacki 1932, no. 8.

---------------,“Joseph Conrad et Dostoievski”, La Vie Intellectuelle 1931, vol. 11, no. 2, pp. 320-339.

---------------, “O tragicznej decyzji krakowskiej Konrada Korzeniowskiego. Parę myśli i uwag w związku z książką profesora Ujejskiego O Konradzie Korzeniowskim” [in:] idem, Pisma literackie, ed. P. Nowaczyński, Kraków: Znak, 1987.

---------------, “Pesymizm Conrada”, Polska Zbrojna 1928, no. 126.

---------------, “Powrót żeglarza. Zagadnienie narodowe w Korsarzu J. Conrada, Ateneum 1938, no. 3.

---------------, “Samburański Hamlet”, Droga 1937, no. 6.

---------------, “Tragizm romantyzmu w Zwycięstwie Conrada-Korzeniowskiego”, Polska Zbrojna 1928, no. 64.

Borysow, W., Joseph Conrad w Rosji. Recepcja Conrada w krytyce rosyjskiej, transl. W. Bieńkowska, Warszawa: Czytelnik, 1987.

Busza, A., “Rhetoric and Ideology in Conrad’s Under Western Eyes” [in:] Joseph Conrad: A Commemoration, ed. N. Sherry, London: Macmillan, 1976.

Dąbrowska, M., “Społeczne i religijne pierwiastki u Conrada”, Wiadomości Literackie 1932, no. 7 [in:] eadem, Szkice o Conradzie, ed. E. Korzeniewska, Warszawa: Czytelnik, 1974.

Dąbrowski, J. P., “Conrad a wielka trójka literatury rosyjskiej” [in:] Conrad żywy, ed. W. Tarnawski, London: B. Świderski, 1957.

Herling-Grudziński, G., “W oczach Conrada”, Kultura (Paris) 1957, no. 10.

Kuncewiczowa, M., “Odkrycie Patusanu” [in:] Conrad żywy, ed. W. Tarnawski, London: B. Świderski, 1957.

Mikulski, T., “Przedmowa” [in:] A. Korzeniowski, Komedia, Warszawa: PIW, 1954.

Młynarska, M. [M. Tarnawska], “Lord Jim w powstaniu warszawskim” [in:] Conrad żywy, ed. W. Tarnawski, London: B. Świderski, 1957.

Najder, Z., “Conrad a Dostojewski”, Życie Literackie 1963, no. 8.

-------------, “Conrad i Bobrowski” [in:] idem, Nad Conradem, Warszawa: PIW, 1965.

-------------, Conrad wśród swoich. Listy, dokumenty, wspomnienia, ed. Z. Najder, Warszawa: PIW, 1996.

-------------, Życie Josepha Conrada-Korzeniowskiego, Lublin: Gaudium, 2006.

Nowaczyński, P., “Wstęp” [in:] R. M. Blüth, Pisma literackie, ed. P. Nowaczyński, Kraków: Znak, 1987.

Prędski, A., “W sprawie Conrada”, Wiadomości Literackie 1928, no. 12.

Szarota, T., “Mój Ojciec” [in:] R. M. Blüth: “Likwidacja leninowskiej elity” oraz inne pisma sowietologiczne 1933-1938, Warszawa: Towarzystwo “Więź”, 2016.

Taborski, R., Apollo Korzeniowski, ostatni dramatopisarz romantyczny, Wrocław: Zakład im. Ossolińskich, 1957.

Tarnawski, W., Vincenz, S., “Czy Conrad był antyrosyjski?”, Kultura (Paris) 1957, no. 4.

Ujejski, J., O Konradzie Korzeniowskim, Warszawa: Dom Książki Polskiej, 1937.

Zabierowski, S., Conrad w Polsce. Wybrane problemy recepcji krytycznej w latach 1896-1969, Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1971.

Zawodziński, K.W., “Nieuwzględnione motywy decyzji życiowej Conrada”, Wiadomości Literackie 1927, no. 39.

Zieliński, T., Filhelleńskie poematy Byrona, Warszawa: Wiedza i Życie, 1928.

Żeromski, S., “Joseph Conrad – autor rodak” [in:] idem, Pisma literackie i krytyczne, ed. S. Pigoń, Warszawa: Czytelnik, 1963.