The Echoes of Polish Romanticism in The Nigger of the “Narcissus”

Karol Samsel

Abstrakt

The aim of the following study is to situate The Nigger of the “Narcissus” in a consistent constellation of Polish-Romantic references, as well as to demonstrate that even though Conrad’s plotline evokes reminiscences of his continuous readings of Mickiewicz’s epic Pan Tadeusz, his text overcomes Mickiewicz’s influence, in Harold Bloom’s sense. Numerous references to Juliusz Słowacki and Pedro Calderón de la Barca are evidenced here. Even though, formally speaking, James Wait is constructed in the image of Mickiewicz’s Jacek Soplica from Pan Tadeusz, these seeming influences are deceptive. The stylization of Calderón’s Don Fernando from The Constant Prince (which Juliusz Słowacki translated into Polish), and the martyr and Carmelite prophet, Marek Jandołowicz, from Słowacki’s play Father Marek [Ksiądz Marek], turn out to be more decisive and more deeply grounded influences on the Wait character.

Transl. Ewa Chruściel

Słowa kluczowe: Joseph Conrad, The Nigger of the “Narcissus, ” Polish Romanticism, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, genesis philosophy, Pedro Calderón de la Barca
References

Bibliografia literatury polskiej “Nowy Korbut”. Vol. 11: H. Gacowa. Juliusz Słowacki. Wrocław: Ossolineum, 2000.

Brown, Douglas. “Notes”. In J. Conrad. The Nigger of the ‘Narcissus’. Edited with a critical commentary by D. Brown. London: University of London Press Ltd., 1960.

Conrad, Joseph. “Do Kazimierza Waliszewskiego Pent Farm 5 grudnia 1903”. In idem. Listy. Ed. Z. Najder. Transl. H. Carroll-Najder. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.

                        . Murzyn z załogi “Narcyza”. Opowieść morska. Transl. B. Zieliński. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.

                        . The Nigger of the “Narcissus”: An Authoritative Text, Backgrounds and Sources Reviews and Criticism. Ed. R. Kimbrough. New York: Norton, 1979.

Dąbrowska, Maria. Fantazja Almayera, Murzyn z załogi “Narcyza””. In Szkice o Conradzie. Edited with an introduction and footnotes E. Korzeniewska. Warszawa: Czytelnik, 1972.

Drobczuk-Zwolińska, Iwona. “Dwie śmierci romantyczne (Jacek Soplica z Pana Tadeusza Adama Mickiewicza i kapitan Meyzner z Pogrzebu kapitana Meyznera Juliusza Słowackiego)”. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie IX (2003).

Gajewski, Krzysztof. Lęk przed wpływem. Teoria poezji, Harold Bloom, trans. Agata Bielik-Robson, Marcin Szuster”. Pamiętnik Literacki 3 (2006).

Krajka, Wiesław. “Pozytywne postacie marynarzy. Etos walki, pracy i obowiązku”. In idem. Izolacja i etos. Studium o twórczości Josepha Conrada. Wrocław: Ossolineum, 1988.

Krzyżanowski, Julian. “Wielkość i oryginalność Pana Tadeusza”. Pamiętnik Literacki 38 (1948).

Mickiewicz, Adam. Pan Tadeusz. In idem. Dzieła, vol. IV. Ed. J. Krzyżanowskiego. Warszawa 1955.

                        . Pan Tadeusz or The Last Foray in Lithuania: a History of the Nobility in the Years 1811 and 1812. Transl. from Polish by L. Kress. HarrowGate Press 2006, http://leonardkress. com/Pan%20Tadeusz.pdf [access: 19.07.2018].

                        . Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich. In idem. Powieści poetyckie. Vol. II. Ed. J. Krzyżanowski. Warszawa 1955.

                        . Konrad Wallenrod. An Historical Poem. Transl. from the Polish into English Verse by Miss M. Ashurst Biggs. London: Trübner & Co., 1982.

                        . “Upiór” [Phantom]. In idem. Dzieła, vol. III. Ed. Z. J. Nowak. Warszawa 1995.

Miłobędzki, Józef. “Conrad w żeglarskiej kurcie”. In idem. Conrad w żeglarskiej kurcie. Wybór publicystyki morskiej. Transl. (with an introduction and commentary), J. Miłobędzki. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1972.

Peters, John G. “Development of Modern Conrad Commentary”. In idem. Joseph Conrads Critical Reception. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.

Przyboś, Julian. Widzę i opisuję”. In idem. Czytając Mickiewicza. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm, 1998.

Retinger, Joseph H. Conrad and His Contemporaries: Souvenirs. New York: Roy Publishers, 1943.

Słowacki, Juliusz. “Ksiądz Marek”. In idem. Dzieła wybrane, vol. II. Edited with an introduction by M. Bizan and P. Hertz. Warszawa 2009.

                       . “Książę Niezłomny. (Z Caledrona de la Barca). Tragedia we trzech częściach”. In idem. Dzieła wybrane, vol. II. Edited with an introduction by M. Bizan and P. Hertz. Warszawa 2009.

Stefanowska,  Zofia. “Próba  zdrowego  rozumu”.  In  eadem.  Próba  zdrowego  rozumu.  Studia o Mickiewiczu.Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.

Treugutt, Stefan. “Książę niezłomny na ruinach Baru”. In Przemiany tradycji barskiej. Studia. Ed. Z. Stefanowska. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1972.

Watts, Cedric. “Commentary”. In J. Conrad. The Nigger of the ‘Narcissus’. Edited, with an introduction and notes by C. Watts. London: Penguin Books, 1989.