Joseph Conrad: A Citizen of a Global World (Review of Maya Jasanoff, The Dawn Watch: Joseph Conrad in a Global World)

Agnieszka Adamowicz-Pośpiech

Abstrakt

Review of Maya Jasanoff, The Dawn Watch: Joseph Conrad in a Global World, Penguin Press 2017, pp. 376, with Index, maps and illustrations

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.