Yearbook of Conrad Studies 2019

Redaktor naczelny: Andrzej Juszczyk

Rocznik „Yearbook of Conrad Studies (Poland)” jest czasopismem naukowym poświęconym badaniom and twórczością i recepcją Josepha Conarada. Ukazuje się w języku angielskim od 2005 r., nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, dzięki finansowaniu przez Wydział Polonistyki UJ. Podmiotem merytorycznie odpowiedzialnym za jego redagowanie jest Ośrodek Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada UJ. 

ISSN 1899-3028
e-ISSN 2084-3941
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma