To Follow Conrad’s Stage Adventure

Anna M. Szczepan-Wojnarska

Abstrakt

Review of: Conrad’s Drama: Contemporary Reviews and Observations. Edited by John G. Peters. Leiden–Boston, MA: Brill–Rodopi, 2019, 515 pp.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.