About Adapting Conrad’s Prose to Film

Joanna Skolik

Abstrakt

On the example of Apocalypse Now by F. F. Coppola, Heart of Darkness by N. Roeg, The Duellists by R. Scott, The Shadow Line by A. Wajda, and Secret Sharer by P. Fudakowski, I would like to show that Joseph Conrad’s prose is a cinematic trap for film directors. This being so, I attempt to answer the question as to why it is so difficult to make a film of something that is so cinematic, when it is being read, and why film adaptations that closely follow Conrad’s narratives are less Conradian than films which are “merely” inspired by Conrad’s works.

Słowa kluczowe: Conrad, film adaptation, semantic dominant, “The Secret Sharer, ” Apocalypse Now
References

Barańczak, Stanisław. Mały, lecz maksymalistyczny Manifest translatologiczny albo: Tłumaczenie się z tego, że tłumaczy się wiersze również w celu wytłumaczenia innym tłumaczom, iż dla większości tłumaczeń wierszy nie ma wytłumaczenia [A small but maximalist translatological manifesto, or, explaining yourself that you translate poems also in order to explain to other translators that for the majority of translations there is no explanation]. Teksty Drugie, no. 3 (1990), pp. 7-66.

———. Ocalone w tłumaczeniu: szkice o warsztacie tłumacza poezji z dołczeniem małej antologii przekładów [Saved in translation: sketches on the craft of translating poetry. A small anthology of translated poetry included]. Poznań: a5, 1992.

Borders, Meredith. “From Page To Screen: The 10 Best Film Adaptations of Classic Novels,” Lit Reactor, 9 November 2012, http://litreactor.com/columns/from-page-to-screen-the-10-best-film-adaptations-of-classic-novels.

Chatman, Seymour. “2 ½ film version of Heart of Darkness.” In Conrad on Film, edited by Gene M. Moore, pp. 207-223. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Conrad, Joseph. Heart of Darkness. Edited with an Introduction by Paul O’Prey. Harmondsworth: Penguin Books, 1989.

———. “Preface” to The Nigger of the “Narcissus.” In The Nigger of the “Narcissus,” Typhoon and Other Stories, pp. 11-14. Harmondsworth: Penguin Books, 1975.

Elsaesser, Thomas, and Michael Wedel. The Hollow Heart of Hollywood: Apocalypse Now and the New Sound Space. In Conrad on Film, edited by Gene M. Moore, pp. 151-175. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Gosiarella, Słowniczek Filmowy: A jak Adaptacja i czym się różni od ekranizacji? http://www. gosiarella.pl/2017/04/A-jak-Adaptacja.html#.

Heart of Darkness. In Oxford Reader’s Companion to Conrad, edited by Owen Knowles and Gene M. Moore, pp. 152-156. Oxford: Oxford University Press 2000.

Hellmann, John. American Myth and the Legacy of Vietnam. New York: Columbia University Press, 1986.

Helman, Alicja. Twórcza zdrada. Filmowe adaptacje literatury. Poznań: Ars Nova, 1997.

Hendrykowski, Marek. “Adaptacja jako przekład intersemiotyczny.” Przestrzenie Teorii, no. 20 (2013), pp. 175-184.

Kaczoń, Michał. “Peter Fudakowski: Byłoby źle gdyby reżyser był w pełni zadowolony,” inter­view with Peter Fudakowski, Wprost, 17 April 2015. https://www.wprost.pl/tylko-u-nas/502307/ Peter-Fudakowski-Byloby-zle-gdyby-rezyser-byl-w-pelni-zadowolony.html.

Kallaus, Agnieszka, and Sławomir Kozioł. “Introduction.” In From Page to Screen. Adaptations of British and American Literature, edited by Agnieszka Kallaus and Sławomir Kozioł, pp. 10-14. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012.

Kołodyński, Andrzej, and Konrad. J. Zarębski. Słownik adaptacji filmowych. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Park, 2005.

Komar, Michał. Review of Smuga cienia, by Andrzej Wajda. Kino, no. 9 (1976), http://www.wajda. pl/pl/filmy/film19.html.

Krauss, Maria. “Rozmawiamy: Peter Fudakowski o swoim najnowszym filmie, miłości do polskich Tatr i presji związanej z otrzymaniem Oscara,” interview with Peter Fudakowski, Damosfera, 30 March 2015. http://www.damosfera.com/Rozmawiamy-Peter-Fudakowski-o-swoim-najnowszym-filmie-milosci-do-polskich-Tatr-i-presji-zwiazanej-z-otrzymaniem-OscaraR. html.

Milius, John, and Francis Ford Coppola. Apocalypse Now (1979), transcript: https://sfy.ru/tran­script/apocalypse_now_ts.

Moore, Gene M. “Introduction.” In Conrad on Film, edited by Gene M. Moore, pp. 1-15. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Oleszczyk, Michał. “Always a Folly? The Problem with Adapting Joseph Conrad.” https://culture. pl/en/article/always-a-folly-the-problem-with-adapting-joseph-conrad, 22 June 2007.

The Secret Sharer. In Oxford Companion to Conrad, edited by Owen Knowles and Gene M. Moore, pp. 336-338. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Siedlecka, Jo. “Secret Sharer—Q&A with Director Peter Fudakowski,” interview with Peter Fudakowski, Independent Catholic News, 16 June 2014. http://www.indcatholicnews.com/ news.php?viewStory=24966.

Segal, Robert A. Myth and Ritual. In Myth a Very Short Introduction, pp. 61-78. Oxford: Oxford University Press, 2004.

Simmons, Allan H. “‘Preface’ to The Nigger of the ‘Narcissus’.” In Oxford Reader’s Companion to Conrad, edited by Owen Knowles and Gene M. Moore, pp. 290-291. Oxford: Oxford University Press, 2000.

———. “Impressionism.” In Oxford Reader’s Companion to Conrad, edited by Owen Knowles and Gene M. Moore, pp. 166-167. Oxford: Oxford University Press, 2000.

Špirk, Jaroslav. “Czechoslovak Translation Studies: Depreciated Legacy or Inspiration for Today.” In Going East: Discovering New and Alternative Traditions in Translation Studies, edited by L. Schippel and C. Zwischenberger, pp. 77-98. Berlin: Frank and Timme, 2017.

Staszczyszyn, Bartosz. “Peter Fudakowski.” http://culture.pl/pl/tworca/peter-fudakowski.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.