Misja i cele czasopisma

Czasopismo jest adresowane do badaczy z Polski i zagranicy, zainteresowanych studiami Conradystycznymi. „Yearbook” publikuje artykuły poświęcone studiom nad życiem i twórczością Josepha Conrada, uwzględniając różnorodne perspektywy badawcze. Czasopismo prezentuje zarówno badania umieszczające twórczość Conrada-Korzeniowskiego w odniesieniu do polskiej tradycji literackiej i kulturowej, jak i studia ujmujące dzieło Conrada w bardziej globalnych kontekstach.