Komitet redakcyjny

Redaktor  – Dr hab. Andrzej Juszczyk (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)

Przewodniczący Rady Naukowej –  Prof. dr hab. Jolanta Dudek, D. Phil. (Oxon)

Redaktor językowy wspomagający    Dr hab. Grażyna Branny (Akademia Ignatianum, Kraków)

Redaktor techniczny – Mirosław Ruszkiewicz