Yearbook of Conrad Studies

Redaktor naczelny: Andrzej Juszczyk

Rocznik „Yearbook of Conrad Studies (Poland)” jest czasopismem naukowym poświęconym badaniom and twórczością i recepcją Jospeha Conarada. Ukazuje się w języku angielskim od 2005 r., nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, dzięki finansowaniu przez Wydział Polonistyki UJ. Podmiotem merytorycznie odpowiedzialnym za jego redagowanie jest Ośrodek Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada UJ. 

ISSN 1899-3028
e-ISSN 2084-3941
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Yearbook of Conrad Studies, 2018, Vol. 13

Redaktor naczelny: Andrzej Juszczyk
Opublikowano online: 2018

Artykuły

Ilość
Sortuj według

A Voice Crying in the Wilderness”: Joseph Conrad’s Lasting Legacy

Yearbook of Conrad Studies, 2018, Vol. 13, s. 7-15
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843941YC.18.001.11236

“He was one of us” – Joseph Conrad as a Home Army Author

Yearbook of Conrad Studies, 2018, Vol. 13, s. 17-29
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843941YC.18.002.11237

A Pattern of Flaws: Further Reflections on Cambridge University Press’s Edition of the Literary Works of Joseph Conrad

Yearbook of Conrad Studies, 2018, Vol. 13, s. 31-39
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843941YC.18.003.11238

How Much Conrad in Conrad Criticism?: Conrad’s Artistry, Ideological Mediatization and Identity: A Commemorative Address on the 160th Anniversary of the Writer’s Birth

Yearbook of Conrad Studies, 2018, Vol. 13, s. 41-54
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843941YC.18.004.11239

The Secret Agent: A Far from Simple Tale

Yearbook of Conrad Studies, 2018, Vol. 13, s. 55-64
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843941YC.18.005.11240

Joseph Conrad’s “The Duel” and Eustachy Rylski’s Warunek, or the Text and Its Spectre

Yearbook of Conrad Studies, 2018, Vol. 13, s. 65-82
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843941YC.18.006.11241

Autobiography, Fiction and the Overcoming of Romance. The Parable of the Outsider in Joseph Conrad’s The Shadow-Line

Yearbook of Conrad Studies, 2018, Vol. 13, s. 83-99
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843941YC.18.007.11242

The Echoes of Polish Romanticism in The Nigger of the “Narcissus”

Yearbook of Conrad Studies, 2018, Vol. 13, s. 101-117
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843941YC.18.008.11243

Joseph Conrad-Korzeniowski, an English Writer with a Polish Soul: Joseph Conrad’s Polish Heritage

Yearbook of Conrad Studies, 2018, Vol. 13, s. 119-128
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20843941YC.18.009.11244

Joseph Conrad: A Citizen of a Global World (Review of Maya Jasanoff, The Dawn Watch: Joseph Conrad in a Global World)

Yearbook of Conrad Studies, 2018, Vol. 13, s. 129–134
Data publikacji online: 2018