Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego

Redaktor naczelny: Irena Polańska
Redaktor językowy: Guy Torr

Publikacja jest zarówno plonem wieloletnich doświadczeń lektorów Jagiellońskiego Centrum Językowego w nauczaniu języków obcych, jak i próbą podzielenia się doświadczeniami w tej dziedzinie. Chociaż artykuły w większości omawiają zagadnienia związanie z nauczaniem osób dorosłych, posiadających co najmniej podstawową wiedzę z języka obcego, to wiele pomysłów można wykorzystać w nauczaniu na niższych poziomach, także w pracy z dziećmi. Teksty poświęcone nauce języka specjalistycznego i sposobom adaptacji tekstu oryginalnego będą z pewnością pomocne na zajęciach ze studentami oraz na kursach dla określonych grup zawodowych.

ISSN 2080-2358

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2019, Zeszyt 9 (2019)

Redaktor naczelny: Irena Polańska
Redaktor językowy: Guy Torr
Opublikowano online: 21 marca 2019

CRACOW LANGUAGE TEACHING STAFF TRAINING WEEK

Sortuj według

Designing an ESP course

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2019, Zeszyt 9 (2019), s. 13-21
Data publikacji online: 15 maja 2019

A case study on Spanish for medical doctors

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2019, Zeszyt 9 (2019), s. 23-31
Data publikacji online: 15 maja 2019

Latin Medical Terminology in Practice

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2019, Zeszyt 9 (2019), s. 33-38
Data publikacji online: 15 maja 2019

‘Virtual Erasmus’ and task-based English for legal purposes (ELP) : triangular collaboration on case  studies via an e-learning platform (Brno–Brussels–Krakow)

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2019, Zeszyt 9 (2019), s. 39-47
Data publikacji online: 15 maja 2019

Developing Academic Literacy by Writing for Wikipedia

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2019, Zeszyt 9 (2019), s. 49-62
Data publikacji online: 15 maja 2019

POLACY NIE GĘSI, TEŻ ŁACINĘ ZNAJĄ

Technika przekładu i wartości estetyczne polskich średniowiecznych żywotów Świętych

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2019, Zeszyt 9 (2019), s. 65-82
Data publikacji online: 15 maja 2019

Analiza pieśni średniowiecznej o Wójcie Albercie na lektoracie języka łacińskiego 

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2019, Zeszyt 9 (2019), s. 83-93
Data publikacji online: 15 maja 2019

Sarbiewski – zapomniany poeta zmysłów

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2019, Zeszyt 9 (2019), s. 95-99
Data publikacji online: 15 maja 2019

Lektura polskich starodruków muzycznych z XVI wieku

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2019, Zeszyt 9 (2019), s. 101-107
Data publikacji online: 15 maja 2019

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.