Zeszyty Glottodydaktyczne Jagiellońskiego Centrum Językowego

Redaktor naczelny: Marek Hermann

Publikacja jest zarówno plonem wieloletnich doświadczeń lektorów Jagiellońskiego Centrum Językowego w nauczaniu języków obcych, jak i próbą podzielenia się doświadczeniami w tej dziedzinie. Chociaż artykuły w większości omawiają zagadnienia związanie z nauczaniem osób dorosłych, posiadających co najmniej podstawową wiedzę z języka obcego, to wiele pomysłów można wykorzystać w nauczaniu na niższych poziomach, także w pracy z dziećmi. Teksty poświęcone nauce języka specjalistycznego i sposobom adaptacji tekstu oryginalnego będą z pewnością pomocne na zajęciach ze studentami oraz na kursach dla określonych grup zawodowych.

ISSN 2080-2358
e-ISSN 2720-4812

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2022, Zeszyt 11 (2022)

Redaktor naczelny: Marek Hermann
Redaktor językowy: Guy Torr
Opublikowano online: 14 września 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Teaching advanced students who have reached a plateau – challenges and possible solutions

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2022, Zeszyt 11 (2022), s. 9-22
Data publikacji online: 14 września 2022

Christmas ESP lessons

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2022, Zeszyt 11 (2022), s. 23-47
Data publikacji online: 14 września 2022

The workplace – ESP lessons

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2022, Zeszyt 11 (2022), s. 49-102
Data publikacji online: 14 września 2022

Rozwijanie sprawności słuchania z wykorzystaniem materiałów autentycznych na przykładzie filmu „Groundhog Day”

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2022, Zeszyt 11 (2022), s. 103-113
Data publikacji online: 14 września 2022

Wieloaspektowa analiza „Żalów” Owidiusza (Tr. IV 10, 1–8)

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2022, Zeszyt 11 (2022), s. 115-130
Data publikacji online: 14 września 2022

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.