Zeszyty Glottodydaktyczne,2010, Zeszyt 2 (2010)

Redaktor naczelny: Irena Polańska
Redaktor językowy: Guy Torr
Rok wydania: 2010

Artykuły zamieszczone w Zeszytach Glottodydaktycznych Jagiellońskiego Centrum Językowego są plonem wieloletnich doświadczeń lektorów JCJ w nauczaniu języków obcych i próbą podzielenia się praktycznymi sposobami uatrakcyjnienia oraz poprawienia skuteczności zajęć językowych. Autorzy mają nadzieję, że książka pomoże w praktycznym rozwiązywaniu konkretnych problemów glottodydaktycznych.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Use of L1 and translation in the EFL classroom

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2010, Zeszyt 2 (2010) , s. 11-25
Data publikacji online: 28 października 2010

“To read or not to read?” Some advice on how to teach reading with understanding

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2010, Zeszyt 2 (2010) , s. 27-33
Data publikacji online: 28 października 2010

Możliwości schematycznego przedstawiania reguł gramatycznych w nauczaniu języka angielskiego

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2010, Zeszyt 2 (2010) , s. 35-42
Data publikacji online: 28 października 2010

Uczenie się i nauczanie języka obcego studentów niewidomych i słabowidzących. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2010, Zeszyt 2 (2010) , s. 43-54
Data publikacji online: 28 października 2010

Podręcznik i materiały uzupełniające podczas kierunkowych zajęć językowych na uczelniach wyższych. Przykładowy scenariusz zajęć

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2010, Zeszyt 2 (2010) , s. 57-85
Data publikacji online: 28 października 2010

How can native speaker corpora be used in the classroom in a skills-based approach to teaching English?

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2010, Zeszyt 2 (2010) , s. 87-97
Data publikacji online: 28 października 2010

Film na lekcji języka angielskiego – propozycja zajęć

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2010, Zeszyt 2 (2010) , s. 99-107
Data publikacji online: 28 października 2010

Praca z filmem krótkometrażowym jako okazja do rozbudowania zasobu słownictwa na poziomie B1+, B2 i C1

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2010, Zeszyt 2 (2010) , s. 109-123
Data publikacji online: 28 października 2010

„A może by tak do opery?” Przykład tematycznych zajęć z języka francuskiego z wykorzystaniem technik audiowizualnych

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2010, Zeszyt 2 (2010) , s. 125-134
Data publikacji online: 28 października 2010

Pytania retoryczne w rzymskiej teorii wymowy i możliwości ich współczesnego zastosowania w relacji wykładowca – student

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2010, Zeszyt 2 (2010) , s. 137-145
Data publikacji online: 28 października 2010

L’enseignement du français en Pologne jusqu’au XIXème siècle

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2010, Zeszyt 2 (2010) , s. 147
Data publikacji online: 28 października 2010

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.