Podręcznik i materiały uzupełniające podczas kierunkowych zajęć językowych na uczelniach wyższych. Przykładowy scenariusz zajęć

Mirosław Kruk

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie metody prowadzenia kierunkowych zajęć językowych na uczelniach wyższych. Polega ona na wykorzystywaniu tematów z podręcznika do nauki ogólnego języka obcego jako punktu wyjścia do zajęć wprowadzających elementy terminologii fachowej oraz prezentujących treści tematycznie związane z kierunkiem studiów danej grupy językowej. Sugerowana metoda została zaprezentowana na przykładzie zadań z podręcznika do nauki języka angielskiego na poziomie zaawansowanym oraz materiałów przygotowanych i użytych przez autora podczas zajęć ze studentami Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

References

Bell J., Gower R., Hyde D., 2008. Advanced Expert CAE New Edition. Harlow: Pearson Longman.

Bryson B., 2001. In a Sunburned Country. New York: Broadway Books.

BBC News, 2008. Full text: Apology to Aborigines, 12 lutego.

Koch T., 2008. Cathy Freeman Says Apology to Stolen Generations is Right Thing to Do. „The Australian”, 9 lutego.

Read P., 2006 (Fourth Reprint). The Stolen Generations: The Removal of Aboriginal Children in New South Wales 1883 to 1969.

Rabbit-Proof Fence [Polowanie na króliki], 2002, reż. Phillip Noyce.

Wilson R., Dodson M., 1995. Bringing Them Home – Report of the National Inquiry into the Separation of Aboriginal and Torres Strait Islander Children from Their Families. Australian Human Rights Commission.Bell J., Gower R., Hyde D., 2008. Advanced Expert CAE New Edition. Harlow: Pearson Longman.

Bryson B., 2001. In a Sunburned Country. New York: Broadway Books.

BBC News, 2008. Full text: Apology to Aborigines, 12 lutego.

Koch T., 2008. Cathy Freeman Says Apology to Stolen Generations is Right Thing to Do. „The Australian”, 9 lutego.

Read P., 2006 (Fourth Reprint). The Stolen Generations: The Removal of Aboriginal Children in New South Wales 1883 to 1969.

Rabbit-Proof Fence [Polowanie na króliki], 2002, reż. Phillip Noyce.

Wilson R., Dodson M., 1995. Bringing Them Home – Report of the National Inquiry into the Separation of Aboriginal and Torres Strait Islander Children from Their Families. Australian Human Rights Commission.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.