Zeszyty Glottodydaktyczne,2012, Zeszyt 4 (2012)

Redaktor naczelny: Irena Polańska, Jerzy Freundlich
Redaktor językowy: Guy Torr
Rok wydania: 2012

Artykuły zamieszczane w Zeszytach Glottodydaktycznych Jagiellońskiego Centrum Językowego jest owocem doświadczeń lektorów JCJ w nauczaniu języków obcych i próbą podzielenia się praktycznymi sposobami uczynienia zajęć językowych bardziej interesującymi i efektywnymi.

Zeszyt 4 zawiera artykuły będące plonem zorganizowanej przez Jagiellońskie Centrum Językowe konferencji zatytułowanej „Z uniwersytetu do pracy”, poświęconej zagadnieniom związanym z oczekiwaniami zarówno absolwentów wyższych uczelni jak też ich przyszłych pracodawców w zakresie kompetencji językowych.
Autorzy mają nadzieję, że będą one pomocne w praktycznym rozwiązywaniu konkretnych problemów glottodydaktycznych.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

English for Research Paper Writing. Some practical aspects of teaching writing to doctoral students

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2012, Zeszyt 4 (2012) , s. 11-17
Data publikacji online: 2012

Psychologia dla pedagogów – konwersatorium w języku angielskim

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2012, Zeszyt 4 (2012) , s. 20-27
Data publikacji online: 23 października 2012

Polisemia, homonimia a „elementy humanistyczne” – nauczanie leksyki na kursach ESP dla inżynierów odlewnictwa .

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2012, Zeszyt 4 (2012) , s. 30-38
Data publikacji online: 23 października 2012

English for Chemistry: film bank – czyli o roli studentów w tworzeniu multimedialnych materiałów do nauczania języka specjalistycznego

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2012, Zeszyt 4 (2012) , s. 39-50
Data publikacji online: 23 października 2012

Propozycja praktycznych rozwiązań w nauczaniu ESP studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w kontekście rynku pracy

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2012, Zeszyt 4 (2012) , s. 51-60
Data publikacji online: 23 października 2012

Wykorzystanie modelu agregowanego w nauczaniu języka specjalistycznego na przykładzie lektoratu języka angielskiego dla studentów informatyki Politechniki Krakowskiej

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2012, Zeszyt 4 (2012) , s. 61-67
Data publikacji online: 23 października 2012

Metoda WebQuestu w nauczaniu języków obcych

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2012, Zeszyt 4 (2012) , s. 67-77
Data publikacji online: 23 października 2012

Rola egzaminów English for Business Londyńskiej Izby Handlu i Przemysłu w kształtowaniu kompetencji pisania korespondencji handlowej

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2012, Zeszyt 4 (2012) , s. 79-87
Data publikacji online: 23 października 2012

Rola platformy e-learningowej w przygotowaniu studentów do standaryzowanych egzaminów z języka angielskiego w biznesie

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2012, Zeszyt 4 (2012) , s. 89-101
Data publikacji online: 23 października 2012

Rola LdL w nauczaniu LSP jako kompetencji kluczowej a konkurencyjność absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2012, Zeszyt 4 (2012) , s. 105-115
Data publikacji online: 23 października 2012

The value of ESP for lawyers against the employment policy of the EU

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2012, Zeszyt 4 (2012) , s. 117-121
Data publikacji online: 23 października 2012

Przygotowanie kursu ESP dla wykładowców uczelni technicznej

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2012, Zeszyt 4 (2012) , s. 125-135
Data publikacji online: 23 października 2012

Multimedialne Centrum Językowe SJO AGH – pomoc dla studentów i wyzwanie dla nauczycieli

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2012, Zeszyt 4 (2012) , s. 137-143
Data publikacji online: 23 października 2012

The language of disability

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2012, Zeszyt 4 (2012) , s. 145-154
Data publikacji online: 23 października 2012