Zeszyty Glottodydaktyczne,2015, Zeszyt 5 (2015)

Redaktor naczelny: Irena Polańska
Redaktor językowy: Guy Torr
Rok wydania: 2015

Numer piąty Zeszytów Glottodydaktycznych Jagiellońskiego Centrum Językowego jest w całości poświęcony materiałom przeznaczonym do nauki języka angielskiego na kierunkach humanistycznych. Każdy z zamieszczonych artykułów zawiera teksty oryginalne, na których oparte są ćwiczenia poprzedzone krótkim wstępem odautorskim, obejmującym następujące informacje:
1. do jakich grup adresowane są przygotowane materiały,
2. wymagany minimalny poziom zaawansowania znajomości języka angielskiego,
3. przewidywany czas trwania zajęć,
4. cele dydaktyczne zajęć,
5. uwagi i sugestie autora artykułu.

O RELIGII

Sortuj według

The origin of religion and the word’s major relief systems

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) , s. 249-269
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016

O JĘZYKU

Evolution of language

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) , s. 11-16
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016

Clippings

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) , s. 17-20
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016

The uses of ‘like’

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) , s. 21-25
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016

Classified ads

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) , s. 27-31
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016

Euphemisms

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) , s. 33-37
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016

Metaphors

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) , s. 39-45
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016

O LITERATURZE

Joseph Conrad – Tales of Mistery

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) , s. 51-65
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016

“A Blunder” by Anton Chekhov

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) , s. 67-76
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016

“Nineteen Eighty-Four” by George Orwell. Chapter I

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) , s. 77-92
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016

Travelers to the New Nations

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) , s. 95-104
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016

Aphorisms

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) , s. 107-115
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016

“Children Live What They Learn” by Dorothy Law Nolte

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) , s. 115-121
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016

“I Would Pick More Daisies” by Nadine Stair.

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) , s. 123-125
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016

“The more… the more” (an anonymous text)

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) , s. 127-130
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016

Limericks

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) ,
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016

Write a poem

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) , s. 135-138
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016

O TEATRZE

Theatre

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) , s. 141-159
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016

Elisabethan Theatre

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) , s. 161-177
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016

O HISTORII I KULTURZE

King Arthur and Medieval Knights

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) , s. 181-205
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016

Victorian Britain

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) , s. 207-219
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016

The most famous battles in British history

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) , s. 221-238
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016

Great Poles of the 20th century

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2015, Zeszyt 5 (2015) , s. 239-246
Data publikacji online: 28 kwietnia 2016