Classified ads

Bernardeta Raczkiewicz

Abstrakt

Tekst Classified ads adresowany jest głównie do studentów kierunków humanistycznych, a także studentów innych kierunków zainteresowanych współczesnym językiem angielskim.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.