Euphemisms

Bernardeta Raczkiewicz

Abstrakt

Tekst Euphemisms jest adresowany do osób zainteresowanych tematyką uniwersalnych zjawisk i zmian zachodzących w języku w zakresie semantyki i użycia konkretnych pojęć w języku. Przykłady zaczerpnięte zostały z języka angielskiego.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.