“A Blunder” by Anton Chekhov

Maria Talaczyńska

Abstrakt

Tekst A Blunder... jest adresowany do studentów polonistyki, rosjoznawstwa i innych kierunków humanistycznych.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.