“I Would Pick More Daisies” by Nadine Stair.

Irena Raźny

Abstrakt

Tekst I Would Pick More Daisies jest adresowany do studentów kierunków humanistycznych, włączając w to filologię, filozofię, socjologię, religioznawstwo, kulturoznawstwo, psychologię, pedagogikę itp.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.