Elisabethan Theatre

Renata Jawniak

Abstrakt

Zestaw materiałów opatrzony wspólnym tytułem Elizabethan Theatre jest adresowany do studentów studiów magisterskich uzupełniających studiujących kierunki filologiczne. Po opuszczeniu dwóch ostatnich ćwiczeń o sonecie zestaw może być wykorzystany dla grup studentów kulturoznawstwa, historii i innych kierunków humanistycznych jako materiał przedstawiający kulturę Wielkiej Brytanii.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.