More science than fiction

Katarzyna Opiela

Abstrakt

Zestaw materiałów opatrzony wspólnym tytułem More science than fiction jest adresowany do studentów uzupełniających studiów magisterskich studiujących kierunki ścisłe i humanistyczne. Przedstawione ćwiczenia mogą być wykorzystane do pracy z grupami studentów informatyki lub matematyki (ze względu na tematykę) oraz jako wstęp do tematów związanych ze światem przedstawionym w filmach science fiction ze studentami filmoznawstwa, jak również ze studentami psychologii (ze względu na pytania o odczuwanie emocji przez sztuczne mózgi).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.