Blade Runner – an in-depth analysis

Katarzyna Opiela

Abstrakt

Zestaw materiałów opatrzony wspólnym tytułem Blade Runner – an in-depth analysis jest adresowany do studentów uzupełniających studiów magisterskich studiujących kierunki humanistyczne. Przedstawione ćwiczenia mogą być wykorzystane do pracy przede wszystkim z grupami studentów filmoznawstwa (ze względu na konieczność dość dobrej znajomości filmu Blade Runner).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.