Future dystopia

Katarzyna Opiela

Abstrakt

Zestaw materiałów opatrzony wspólnym tytułem Future Dystopia jest adresowany do studentów uzupełniających studiów magisterskich studiujących kierunki humanistyczne. Przedstawione ćwiczenia mogą być wykorzystane do pracy z grupami studentów przede wszystkim filmoznawstwa (ze względu na konieczność znajomości dwóch–trzech filmów), jak również zarządzania kulturą i mediami czy filozofii (ale trzeba się upewnić, że studenci znają przynajmniej dwa z wymienionych filmów – bez Her).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.