Personality disorders

Katarzyna Opiela

Abstrakt

Zestaw materiałów opatrzony wspólnym tytułem Personality disorders jest adresowany do studentów uzupełniających studiów magisterskich studiujących kierunki humanistyczne/jednolitych studiów magisterskich. Przedstawione ćwiczenia mogą być wykorzystane przede wszystkim do pracy z grupami studentów psychologii ze względu na tematykę.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.