Zeszyty Glottodydaktyczne,2020, Zeszyt 10 (2020)

Redaktor naczelny: Irena Polańska
Redaktor językowy: Guy Torr
Rok wydania: 2020
Redakcja tomu: Irena Polańska-Łuczyk, Guy Torr

Zebrane w tym numerze Zeszytów Glottodydaktycznych JCJ artykuły stanowią pokłosie dwóch konferencji. Część pierwsza poświęcona jest międzynarodowej konferencji metodycznej Cracow Language Teaching Staff Training Week zorganizowanej przez Jagiellońskie Centrum Językowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w dniach 2-6 lipca 2018 roku. Uczestniczyło w niej trzydziestu akademickich nauczycieli języków obcych z trzynastu krajów europejskich. Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie praktycznego nauczania języków obcych, a w szczególności przedyskutowanie problemów związanych z wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu języków obcych, zagadnień dotyczących nauczania języka akademickiego oraz języków specjalistycznych, jak też problematyki tzw. autonomicznego uczenia się. Część drugą tego numeru Zeszytów Glottodydaktycznych JCJ tworzą teksty oparte na wystąpieniach podczas zorganizowanej przez Jagiellońskie Centrum Językowe glottodydaktycznej konferencji latynistycznej „Polacy nie gęsi, też łacinę znają”, która odbyła się 14 września 2018 r. Zebrane w tym numerze Zeszytów Glottodydaktycznych JCJ artykuły ukazują wiele nowatorskich sposobów nauczania języków obcych (nowożytnych – na przykładzie języka angielskiego oraz łaciny) - i mogą być źródłem wielu cennych wskazówek praktycznych dla lektorów.

I. PROPOZYCJE METODYCZNE

Sortuj według

Teaching English to archaeology and theology students: a case for using translation as a language-teaching tool

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 13-24
Data publikacji online: 2020

The multilingual educational website mluvtecesky.net as a tool for teaching language for specific purposes

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 25-30
Data publikacji online: 2020

Listening for language learning: (re)discovering students’ autonomy

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 31-38
Data publikacji online: 2020

Using short stories as an attempt at developing extensive reading for advanced university students

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 39-47
Data publikacji online: 2020

II. PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW AUTENTYCZNYCH W NAUCZANIU JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Workshop: using the resources of the group to come up with individual solutions to ethical problems in the workplace (C1/C1+)

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 51-59
Data publikacji online: 2020

Using YouTube in the classroom

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 61-74
Data publikacji online: 2020

Użycie materiałów autentycznych na lektoracie dla studentów fizyki – II stopień studiów

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 75-76
Data publikacji online: 2020

Roller coaster physics

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 77-86
Data publikacji online: 2020

The fizz-ics of champagne

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 87-97
Data publikacji online: 2020

The truth about Santa

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 99-108
Data publikacji online: 2020

Sleep and memory

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 109-119
Data publikacji online: 2020

The most unethical psychological experiments

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 121-134
Data publikacji online: 2020

Intelligence

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 135-143
Data publikacji online: 2020

On mental illnesses and how to live with them

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 145-163
Data publikacji online: 2020

Mad Max: Fury Road and why it is so great

Zeszyty Glottodydaktyczne, 2020, Zeszyt 10 (2020), s. 165-177
Data publikacji online: 2020

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.