Mad Max: Fury Road and why it is so great

Katarzyna Opiela

Abstrakt

Zestaw materiałów opatrzony wspólnym tytułem „Mad Max: Fury Road” and why it is so great jest adresowany do studentów uzupełniających studiów magisterskich studiujących kierunki humanistyczne. Przedstawione ćwiczenia mogą być wykorzystane do pracy przede wszystkim z grupami studentów filmoznawstwa (ze względu na konieczność dość dobrej znajomości filmu Mad Max: Fury Road).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.