The most unethical psychological experiments

Katarzyna Opiela

Abstrakt

Zestaw materiałów opatrzony wspólnym tytułem The most unethical psychological experiments jest adresowany do studentów uzupełniających studiów magisterskich lub jednolitych studiów magisterskich studiujących kierunki humanistyczne. Ze względu na swoją tematykę przedstawione ćwiczenia mogą być wykorzystane przede wszystkim do pracy z grupami studentów psychologii.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.