Sleep and memory

Katarzyna Opiela

Abstrakt

Zestaw materiałów opatrzony wspólnym tytułem Sleep and memory jest adresowany do studentów uzupełniających studiów magisterskich lub jednolitych studiów magisterskich studiujących kierunki humanistyczne. Ze względu na swoją tematykę przedstawione ćwiczenia mogą być wykorzystane przede wszystkim do pracy z grupami studentów psychologii, ale też biologii i biochemii.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.