The truth about Santa

Katarzyna Machała

Abstrakt

Materiał został przygotowany dla studentów fizyki na II stopniu studiów, ale jest na tyle uniwersalny, że może zostać wykorzystany we fragmentach również na innych kierunkach, szczególnie ścisłych, ze względu na wprowadzone słownictwo. Jest przeznaczony do realizacji w grudniu, w okresie przedświątecznym.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.